Vienatvei – ne!

Bendravimas brandžiame amžiuje užima svarbią vietą. Ką daryti vyresnio amžiaus žmogui, užauginusiam vaikus, baigusiam savo profesinę veiklą, pajutusiam vienatvę ir tuštumą gyvenime? Atsakymas vienas – surasti save iš naujo. Daug senjorų jaučiasi vieniši ne tik todėl, kad jų vaikai dirba ir gyvena atskirai ar užsienyje, bet ir todėl, kad baigus darbinę veiklą nutrūksta socialiniai ryšiai.

Kad tai netaptų problema, Kaune įsikūręs senjorų dienos centras „Keturlapis Dobilas“, kviečia senjorus prisijungti prie dienos centro lankytojų gretų ir taip sumažinti vienišumo jausmą. Dienos centro tikslas – didinti pagyvenusio ir vyresnio amžiaus asmenų užimtumą, skatinti jų aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime ir mažinti diskriminaciją dėl amžiaus.

Dienos centre senjorams vykdomos veiklos:

Čia senjorai kasdien aktyviai dalyvauja užimtumo grupėse, bendrauja su žymiais žmonėmis, dalyvauja Valstybinių švenčių minėjimuose, švenčia kalendorines ir asmenines šventes.

Vyksta į teatrus, ekskursijas, muziejus, lanko renginius mieste. Bet svarbiausia – randa bendraminčių ir turi su kuo turiningai bendrauti įvairiausiomis temomis. Labiausiai žmonėms trūksta bendravimo ir dėmesio. Šiame centre didžiausias dėmesys yra skiriamas bendravimui ir kiekvieno žmogaus išklausymui.

Šiuo metu Lietuvoje kas penktas gyventojas yra pagyvenęs – atšventęs šešiasdešimtmetį ir vyresnis. Vis aktualesnė tampa ir senyvo amžiaus žmonių priežiūros bei globos problema. Anksčiau tuo rūpindavosi artimieji ir šeimos nariai. Šiandien situacija stipriai pasikeitusi.

Nemaža dalis senjorų vaikų ir anūkų yra emigravę ir neturi galimybės skirti daug laiko ir dėmesio savo tėvams ir seneliams. Jeigu senjoras turi draugų ar mėgstamos veiklos, tai ir sulaukus aštuoniasdešimties ar devyniasdešimties, jo dvasinis gyvenimas bus visavertis. Jei jis turi bendraminčių ir jo neslegia vienišumas, tai tiek dvasinė, tiek fizinė sveikata bus ženkliai geresnė. Nemažai senolių, užauginusių vaikus bei anūkus, iš tiesų liko vieniši, bet jie dirbo bei kūrė Lietuvą ir dabar jiems būtina pagalba.

Psichologai bei mokslininkai jau seniai nustatė ryšį tarp aktyvaus socialinio gyvenimo ir fizinės sveikatos. Mokslininkai įrodė, kad socialiniai kontaktai (arba jų trūkumas) gali smarkiai paveikti sveikatą, pavyzdžiui, nulemti nutukimą, uždegiminius procesus, hipertoniją ir kitas ligas.

Tikimasi, kad šio dienos centro dėka lankytojai sėkmingai integruosis į socialinį gyvenimą, bus atstatytos-sugrąžintos jų socialinės bei asmeninės kompetencijos ir užtikrintos saviraiškos galimybės bei sumažintas vienišumo jausmas ir bendravimo stoka.

Taip pat vykdomas projektas „Senjorai – senjorams“.

Susimąstykime – ką kiekvienas iš mūsų padarė, kad gyvenimas mums patiems ir mus supantiems žmonėms būtų bent kiek gražesnis? Tenka pripažinti, kad pastebėti tai, kas blogai ir tuo piktintis mes turime laiko, bet padėti kitiems- ne. Savanoriavimas – tai pagalba savo artimui. Tai vertingas, ne veltui praleistas laikas, neįkainojamas žmogiškas patyrimas.

Pagalbos į namus paslaugos – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visaverčiai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.

Lankomosios priežiūros paslaugas teikiame įvairioms žmonių grupėms – asmenims su negalia, senyvo amžiaus žmonėms ir jų šeimoms. Mūsų paslaugos (senų žmonių priežiūra namuose) puiki išeitis užsienyje gyvenantiems lietuviams, kurių artimiesiems, ypač seniems tėvams ar giminaičiams gyvenantiems Lietuvoje, reikalinga socialinė priežiūra, lankymas ar globojimas.

Užsakydami paslaugas pas „Keturlapį Dobilą“ jūs būsite tikri, kad jums rūpimas žmogus jausis patogiai, švariai ir saugiai, o jūs gausite iš mūsų visą informaciją apie prižiūrimą asmenį. Darbuotojai su savanoriais-senjorais sutvarkys namus, paruoš maistą, pasirūpins pagyvenusių žmonių socializacija, palydėsime į gydymo įstaigas ir teiksime kitas reikalingas paslaugas. Priežiūra namuose – puiki galimybė tiems, kurie dėl sveikatos būklės ar kitų priežasčių negali pasirūpinti savimi, tačiau nori gyventi mylimoje ir pažįstamoje aplinkoje.

Projektą finansuoja Kauno m. Savivaldybės programa INICIATYVOS KAUNUI

Taip pat skaitykite: