PRENUMERUOTI ŽURNALĄ

Metų veikliausias 2020

Metų veikliausias 2020

Esate aktyvus visuomeninėje veikloje, o nieko neveikti Jums atrodo tiesiog nepakeliama, todėl neleidžiate drybsoti ant sofos ir aplinkiniams? Gal lankote užsiėmimus ar nepraleidžiate kultūrinių renginių? Jei sutikote su bent vienu teiginiu, neabejojame, kad Jūs galite būti išrinktas Metų veikliausiu!

Ona Sakalauskienė
Aldona Katilienė
Ona Čirvinskienė
Grasilda Makaravičienė
Gediminas Žemaitis
KRISTINA BUSLAJEVA
Vilius Šaduikis
Zita Žebrauskienė
Vilius Šaduikis
Marijana Lialko
Zinaida Nutautaitė-Indrikonienė
Kęstutis Turonis
Kęstutis Turonis
Rimvydas Antanas Valiulis
Stanislava Ligeikienė
Antanina Birutė Draskinaitė Liutvinskienė
KĘSTUTIS TURONIS
DANUTĖ KASPARAVIČIENĖ
Michailas Trusovas
Kęstutis Turonis
Albina Bataitienė
Povilas Kuprys
Vida Bružienė
Leonarda Gaurylienė
Genovaitė Švabienė
Monika Ražanauskienė
IRENA BASIENĖ
Auksuolė Nazarovienė
Irutė Štarienė
Janina Pranckūnienė
Marytė Budrevičienė
Nijolė Grušauskienė
Stasė Galkevičienė
Angelė Patlabienė
Andrius Pranskevičius
Kostas Rimantas Šukevičius
Liudvika Adomaitienė
Laimutė Ona Bratikienė
Aušrelė Jadvyga Gurauskaitė
Kristina Šeniauskienė
Laimutė Mackevičiūtė
Emilija Ona Skrebienė
Petras Navikas
Vladas Palubinskis
Gediminas Žižys
Genovaitė Skarienė
Ona Kraulaidienė
Aldona Katiliene
Vladas Palubinskis
Salomėja Ruzgienė
Jadvyga Tumienė
Irena Senkuvienė
Valentina Bylinskė
Romas Jurgaitis
Janė Trumpickaite
IRENA SENKUVIENĖ
Dalia Gedgaudienė
Joana Žilinskienė
Feliksas Kupstas
Gražina Grikšienė
Gražina Grikšienė
Genovaitė Šidiškienė
Leona Kiskiene
Vida Bražiūnaitė-Baronienė
Janina Marijona Kaučikienė
Kristina Župerkienė
bronė slapšienė

This poll has been finished and no longer available to vote !