KAUNO MIESTO SENJORŲ TARYBA

Kauno miesto Senjorų taryba, kuriai priklauso 18 narių, atstovauja net 85 tūkst. Kauno mieste gyvenančių senjorų interesams, daugiausia dėmesio skirdama senjorų užimtumo, teisinės pagalbos, sveikatos, šeimos ir socialinės veiklos klausimams.

Kuo unikali, reikalinga ir prasminga Kauno miesto Senjorų taryba?
• Ji turi savo atributiką – himną ir vėliavą;
• Ji savarankiškai kuruoja savo internetinę svetainę;
• Kauno miesto savivaldybės patalpose yra įrengusi pasiūlymų–pageidavimų, kurių visada labai laukia, dėžutę;
• Turi nuosavą parką;
• Naudojasi nemokamu telefonu „Sidabrinė linija“;
• Savanoriauja sprendžiant eismo saugumo klausimus;
• Bendradarbiauja su daugybe institucijų – Kauno miesto samariečiais (sudaryta bendradarbiavimo sutartis), budi pėsčiųjų perėjose (sudaryta su policija bendradarbiavimo sutartis);
• Dalyvauja įvairiuose būreliuose – choruose, kapelose, šokių, dramos, amatų, dailės, stalo žaidimų, spaudos, sveikatingumo ir kt.

Tarybos sekretorė Rasa Gelgotienė
Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. 20 70 68
El. paštas rasa.gelgotiene@kaunas.lt

Daugiau informacijos: http://www.kaunas.lt/taryba/tarybos-nariai/nuolatines-komisijos-tarybos-ir-darbo-grupes/senjoru-taryba/

***

ASOCIACIJA „SENJORŲ INICIATYVŲ CENTRAS“

Senjorų iniciatyvų centras yra vyresnio amžiaus asmenų narystės pagrindu veikianti asociacija, įkurta 2007 metais Kaune. Aosciacijos veikla orientuota į mokymąsi visą gyvenimą ir aktyvaus bei sveiko senėjimo skatinimą. Tuo tikslu rengiamos paraiškos pagal ES fondus administruojančių agentūrų (Švietimo mainų paramos fondas, Europos Socialinis fondas), Lietuvos institucijų (Socialinių reikalų ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijos) Kauno m. savivaldybės (Iniciatyvos Kaunui) finansuojamų programų kvietimus ir, gavus finansavimą, įgyvendinami projektai mokymosi visą gyvenimą ir aktyvaus bei sveiko senėjimo srityje.

Vyresni žmonės yra mažiau aktyvūs dėl tam tikrų socialinių, asmeninių, ekonominių ir kultūrinių veiksnių, tačiau senstant visuomenei, ilgėjant vidutinio gyvenimo trukmei į senjorų gretas įsilieja pakankamai sveikų, išsilavinusių ir dvasiškai stiprių asmenų. Siekdami bendrų tikslų, skleisdami žinias, žadindami kūrybiškumą, tarpusavio pagalbos sampratą, galime ženkliai pagerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, sumažinti susipriešinimą tarp įvairių visuomenės grupių, pagerinti visuomenės psichologinį klimatą bei išvengti sekinančių konfliktų.

Krėvos g. 9-2, Kaunas, LT 44236

Edita Šatienė, pirmininkė

+370 37 200178, 8698 31919

e.satiene@gmail.com
http://www.senjoru-centras.lt/
https://www.facebook.com/senjorucentras/

***

S. LOZORAIČIO SENJORŲ AKADEMIJA

Pagrindinis akademijos tikslas padėti Lietuvos Respublikos vyresnio amžiaus žmonėms socialiai integruotis į visuomenę, skatinti jų blaivų, turiningą ir produktyvų gyvenimą, pasijausti reikalingais visuomenei ir realizuoti savo troškimus, pasinaudojant tęstiniu (tretiniu) vyresnio amžiaus žmonių mokymu, tokiu būdu mažinant pensijinio amžiaus žmonių socialinę atskirtį.
Akademijos kasmetiniai renginiai:
„Kaziuk, pagrok man valsų“, „Sveika Latvija!”, ”Medaus šventė”. Adventiniai vakarai. Kalėdų Senelio ir Velykų Bobutės svetainės. Renginių ciklas “Lenkijos lietuviai”.
Akademijos fakultetai:
1. Turizmo ir paveldo. (Ekskursijos ir piligriminės kelionės po Kauną, Lietuvą, ir užsienio valstybes. Paveldosauga).
2. Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo. (Psichofizinė žmonių sveikata. Sveika mityba ir gyvensena. Šiaurietiškas ėjimas. Orientavimasis aplinkoje. Organizmo rezervinių galių didinimas ir gydomieji pratimai).
3. Dvasinės kultūros ir tikybos. (Bažnyčios istorija. Konfesijos, Sektos. Šv. Raštas. Liturgija. Bažnytinė muzika. Katekezė ir evangelizacija. Atsinaujinimas Šv. Dvasioje. Rekolekcijos).
4. Gamtos pažinimo. (Daržininkystė. Sodininkystė. Vaistiniai ir prieskoniniai augalai. Gėlininkystė. Bičių produktai. Gyvūnų mityba ir priežiūra. Kinologija. Fenologija).
5. Informacinių technologijų. (Kompiuterinio raštingumo kursai. Darbas su išmaniaisiais telefonais ir planšetėmis).
6. Humanitarinių mokslų. (anglų, prancūzų, vokiečių, italų, latvių, ispanų, švedų kalbos. Lietuvių kalbos istorija. Etnologija. Baltų proistorė, Protokolas ir etiketas. Politinės institucijos. Lietuvos užsienio politika. Civilinė teisė.)
7. Menų ir renginių organizavimo. (Floristika. Choras. Linijiniai šokiai. Dailės ir meno terapija).
8. Amatininkystės. (Siuvimas, mezgimas, rankdarbiai, skiautininkystė).
9. Politikos mokslų, diplomatijos ir teisės. (Politinės sistemos, Lietuvos vidaus ir užsienio politika, diplomatinis darbas, protokolas ir derybos, romėnų teisė, civilinė teisė, administracinė teisė, notariniai veiksmai, bažnytinė teisė, islamo teisė).

K. Donelaičio 2 – 120, Kaunas
Telefonai:
Rektorius – 8-671-28722
Prorektorė – 8-671-29433
Referentė – 8-673-24288
El. pašto adresas: kaunosenjoruakademija@gmail.com
https://www.facebook.com/kaunosenjoruakademija/

***

SENJORŲ KLUBAS „BERŽELIS“

Ne pelno siekianti organizacija, kuriai šiuo metu priklauso 35 nariai. Tačiau klubas plečiasi ir kviečia visus, norinčius aktyviai bendrauti, prisijungti prie klubo veiklos. Mes drauge švenčiame, pramogaujame, keliaujame, bendraujame ir aktyviai dalyvaujame bendruomenės gyvenime. Siekiame į grupeles suburti įvairių gebėjimų ir talentų (dainuoti, groti, džiuginti sportiniais pasiekimais) turinčius žmones, kad kiekvieno gyvenimas taptų darnesnis ir prasmingesnis.

Šiuo metu klube tėra susibūrusi kapela „Šaltinis“.

Asmuo pasiteirauti – Senjorų klubo pirmininkė Antanina Birutė Liutvinskienė,
El. paštas biruteliutvinskiene@yahoo.co.uk

***

PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno sk.

Darbo laikas:
Pirmadienis 10.00-14.00
Trečiadienis 10.00-14.00

Adresas: Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaunas LT-44260

Pirmininkas: Mindaugas Vėlyvis +370 686 37248

info@kaunosamarieciai.lt

Tel.: 8 37 321572

El. paštas: info@kaunosamarieciai.lt

***

KAUNO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS

Kauno trečiojo amžiaus universitetas yra savanoriška visuomeninė organizacija, savo veikla užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinanti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikanti jų darbingumą, fizinį aktyvumą, kelianti žinių bei kultūros lygį, apsikeičianti gyvenimo patirtimi, palaikanti sveikatą.

Rektorė – prof. NIJOLĖ PETRONĖLĖ VEČKIENĖ

Tel. +370 65017434
El. paštas: nijole.veckiene@gmail.com

***

BOČIAI, Lietuvos pensininkų sąjungos Kauno bendrija

Adresas: Vytauto pr. 79, LT-44321, KAUNAS

Telefonas: 837202923
El. paštas: kaunobociai@gmail.com

***

Senjorai, Kauno lengvosios atletikos veteranų klubas

Žiemių g. 28A-47 (Gričiupis), 44001 Kaunas
Telefonas: (8 37) 736141
Pirmininkas: B. Kalėdienė

***

Komanda, senjorių krepšinio klubas

Č. Sasnausko g. 24 (Žaliakalnis), 44149 Kaunas
Telefonas: (8 37) 333315
El. paštas: solveiga@kaunas.aps.lt
Prezidentas: Jonas Kurševičius

***