,

Šiaulių TAU: padeda nutolinti senatvės keliamus iššūkius

M. T. Ciceronas sakė: Aš vertinu jaunuolį, turintį šiek tiek senatvės, ir senį, turintį šiek tiek jaunystės. Kas tuo vadovaujasi, galės būti senas, bet siela toks niekada nebus.“ Šie žodžiai puikiai iliustruoja trečiojo amžiaus klausytoją žingeidų, aktyvų, atnaujinantį žinias, besidomintį naujienomis ir socialinėmis inovacijomis. Šiaulių Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) rektorė Jolanta Rumbinienė pastebi, kad dalyvaudami TAU veikloje vyresnio amžiaus asmenys tampa proaktyvūs, geba būti socialiai atsakingi, taip nutolindami vienos iš skaudžiausių socialinių rizikų senatvės – patiriamus iššūkius: vienatvę, ligas, santykių šeimoje ar su vaikais bendravimo ypatumus, pasikeitusią socialinę padėtį. Ir netgi drąsiai teigia, kad tai prevencines priemones teikiančios savipagalbos grupės, kurias turėtų išbandyti visi senjorai.

Trečiojo amžiaus universitetų gimimas Lietuvoje

Dar 1990 metais Nepriklausomybės Akto signataras Medardas Čobotas (1928–2009) įsteigė pirmąjį Trečiojo amžiaus universitetą (TAU) Lietuvoje. Tai davė pradžią plisti šiai tradicijai visame krašte. 1999 m. spalio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių gydytojos Birutės Marijos Paplauskienės ir inžinieriaus Vaclovo Vingro iniciatyva įkurtas Šiaulių Trečiojo amžiaus universitetas. Iki 2006 m. jis veikė kaip Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto filialas, o 2006 m. spalio mėn. įsteigtas VšĮ Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas. Bendra TAU vizija – sudaryti asmenims sąlygas kuo ilgiau išlaikyti socialinę integraciją visuomenėje, visavertį ir turiningą gyvenimą, fizinį aktyvumą, emocinę sveikatą – skatina keistis gyvenimo patirtimi.

TAU sutinkami ir šeimos nariai

Šiuo metu Šiaulių Tau turi per 400 klausytojų, kurie ne tik klauso paskaitų, bet ir dalyvauja papildomuose užsiemimuose, susitikimuose, keliauja į išvykas. Šiaulių TAU rektorė Jolanta Rumbinienė džiaugiasi, kad universitetas jaunėja, nes įvairios veiklos įdomios ir darbingo amžiaus žmonėms. „Malonu matyti į veiklas ateinančias šeimas ar dviejų kartų atstovus. Norėtume dalintis sukaupta patirtimi, ateityje planuojame rengti konferencijas. Universitetas, planuodamas savo veiklą, atsižvelgia į šalies politikos ir teisinio reguliavimo, žmonių gyvensenos situaciją. Kuriamos ir vykdomos neformalaus suaugusiųjų švietimo programos, dalyvaujama socialinių partnerių inicijuojamose veiklose“, – pasakoja rektorė.

Dalyvauja daugybėje veiklų

TAU kasdienybėje veiklos netrūksta – darbuojasi sveikatos, dvasinio tobulėjimo, žmogaus ir socialinės aplinkos pažinimo, humanitarinis, kultūros ir meno, turizmo ir kraštotyros fakultetai. Klausytojai vyksta į pažintines, edukacines išvykas, lanko parodas, koncertus, dalyvauja kūrybinių dirbtuvių veikloje. „Smagu, kad turime daug partnerių, kurių veiklose esame laukiami. Labai graži draugystė sieja su miesto ir apskrities bibliotekomis, kultūros centru, Šiaulių vyskupija, Šiaulių valstybine kolegija, Šiaurės Lietuvo kolegija, „Aušros“ muziejumi, Šiaulių miesto sveikatos biuru ir kt.“, – džiaugiasi Šiaulių TAU rektorė.

Siekia suvienyti kartas

Šiaulių mieste gyvena netoli 30 000 asmenų, vyresnių nei 65 metai. Statistika byloja apie senėjančią pasaulio visuomenę. Šiaulių TAU rektorė sako, jog kurdami savo viziją, atsižvelgia ir į šią situaciją. „Sieksime kurti amžėjimo tradicijas, suteikti žinių ir praktinės pagalbos. Žmonėms labai opus pensinio amžiaus ribos klausimas. Šių dienų Prancūzijos įvykių atvejis liudija, kad labai svarbu spręsti kartų solidarumo (kaip socialinės politikos dimensijos) klausimą. Norėtume nors epizodiškai į veiklas įtraukti kuo didesnį skaičių senjorų, darbingo amžiaus asmenų ir jaunosios kartos atstovų, kurių valioje ir galioje būsimų senjorų pensinio amžiaus ir pajamų reguliavimas“, – atskleidžia J. Rumbinienė.

Šiaulių TAU klausytojos Aldona R. ir Irena B. atsiliepimas

Šiaulių TAU   tai vieta, kurioje galime pasijusti aktyviais senjorais, besidominčiais pasaulio aktualijomis, gilinančiais žinias naujose sferose. Labai džiugu, kad vis dažniau išvykstame į ekskursijas ne tik Šiauliuose, bet ir po visą Lietuvą. Šiaulių TAU verta lankyti dėl patogiai sudėlioto tvarkaraščio laiko, paskaitų temų bei įdomių, žinomų lektorių. Mūsų universitetas nesustoja ties išvykomis ir paskaitomis, neseniai pradėjom lankyti ir šokių užsiėmimus. Labai malonu, kad yra žmonių, kurie užima mūsų laisvalaikį. Gera būti aktyviu senjoru, kuris namo grįžta kaip po pilnos darbo dienos – vakare. 

  Turizmo ir kraštotyros fakulteto seniūnės Vidos Adomaitienės atsiliepimas

Šiaulių Trečiojo amžiaus universitetas, tai nuostabi organizacija pagyvenusiems ar dėl ligos nedirbantiems žmonėms, kuri pristabdo psichologinį ir biologinį senėjimo procesą, padeda įveikti besikėsinančią vienatvę. Vyresniojo amžiaus žmonėms vis dar norisi būti aktyviems, energingiems, žingeidiems,  smalsiems, besidomintiems tiek krašto, tiek pasaulio naujovėmis. Šiaulių TAU senjorams skirta institucija, edukacinis židinys, kur suteikiama galimybė siekti žinių įvairiose srityse, bendrauti, dalintis savo sukaupta intelektualine patirtimi, ir tai ilgina gyvenimą ir gerina jo kokybę. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi atradusi galimybę būti aktyvia Šiaulių TAU klausytoja. Dėkoju rektorei J. Rumbinienei už didžiulį indėlį bei norą organizuoti  ir  tęsti Šiaulių TAU veiklą. 

                                                        

Taip pat skaitykite: