,

KADA BŪNA REIKALINGAS KILNOJAMO TURTO VERTINIMAS?

Kilnojamu turtu vadinamas daiktas, kuris gali būti perkeliamas iš vienos vietos į kitą, bet tai niekaip nekeičia jo paskirties ir esamos materialinės vertos būklės statuso. Šio turto vertė būna nustatoma, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra trumpalaikis, ar ilgalaikis. Jeigu yra būtina, gali būti atliekamas ir privalomas kilnojamo turto vertinimas, kai to reikalauja įstatymai ar pageidauja pats šios nuosavybės savininkas.

Kada dažniausiai atliekamas kilnojamo turto vertinimas?

Kilnojamo turto vertinimas atliekamas tada, kai kilnojamas turtas būna perkamas, įkeičiamas arba draudžiamas. Dažniausiai ši paslauga užsakoma dėl įvairių transporto priemonių  įvertinimo. Kaip taisyklė, užsakovai kreipiasi į vertintojus, prieš pirkdami naują automobilį ir norėdami sužinoti, kokio dydžio draudimo išmokos pasiūlymo gali tikėtis. Esant reikalui, galima užginčyti suktą draudimo įmonės siūlomą išmokos dydį ir išvengti nepalankių draudimo sutarties sąlygų.

Ką daro kilnojamo turto ekspertas, kai gauna darbo užsakymą?

Nepriklausomas ekspertas, gavęs užsakymą, objektyviai ir greitai įvertina nurodytą turtą ir pateikia nešališką nuomonę. Ne tik dėl automobilių, bet ir dėl kitokio kilnojamo turto vertinimo į vertintojus kreipiasi klientai. Kadangi kiekvienas tokio turto vertinimas būna individualus, šios paslaugos teikėjai kviečia nedvejoti ir kreiptis į juos pagalbos, kad galėtų iš arčiau susipažinti su kilnojamo turto vertės nustatymo ypatumais.

Koks yra pagrindinis kilnojamo turto vertės nustatymo tikslas?

Pagrindinis kilnojamo vertės nustatymo tikslas yra išsiaiškinti, kokios yra maksimaliai naudingos ir teisiškai pagrįstos kilnojamo turto panaudojimo galimybės. Kilnojamo turto vertė yra skaičiuojama, vadovaujantis specialiai tam pritaikytomis metodikomis, kai, remiantis esamo laikotarpio finansiniais duomenimis ir atsižvelgiant į konkrečios vietovės rinkoje vyraujančias tendencijas, lyginamos skirtingo kilnojamo turto rūšys ir jų vertė. Tada mėginama nustatyti, ar patikėtas vertinti kilnojamas turtas gali duoti papildomas pajamas ar atnešti patikimą pelną.

Į ką, vertindamas kilnojamą turtą, atsižvelgia nepriklausomas jo vertintojas?

Vertindamas kilnojamą turtą jo vertintojas pirmiausiai atsižvelgia į šio turto būklę, dydį, kokybiškumą, kitus svarbius parametrus. Kai jau būna atlikti išsamūs skaičiavimai, tada būna parengiama galutinė patikėto kilnojamo turto vertinimo ataskaita. Visa tokio turto vertinimo procedūra netrunka ilgiau trijų dienų, būna kai užtenka ir vienos dienos patikėtam darbui atlikti. Be to, prieš pradedant bendradarbiavimą su nepriklausomu kilnojamo turto vertintoju, galima aptarti jų darbo apmokėjimo kainą ir būsimo proceso trukmę, kuri kiekvienu atveju priklauso nuo užsakytos paslaugos atlikimo sudėtingumo.

 

 

Taip pat skaitykite: