,

Verbų sekmadieniu prasideda Didžioji savaitė

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienį, balandžio 10 dieną, pradedame Didžiąją savaitę. Jos dienomis ir ypač Didžiuoju tridieniu per Jėzaus kančios ir mirties slėpinių išgyvenimą artėsime į šventąsias Velykas – Jo Prisikėlimo džiaugsmą.  

Svarbiausios jos dienos – didysis ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis, jomis Bažnyčia minės Išganymo istorijos įvykius: Paskutinę vakarienę, Kristaus kančią, mirtį ir Prisikėlimą.
Šiemet Velykoms rengiamės ir jas švęsime jausdamiesi laisvesni po dvejų metų pandemijos išbandymų ir karantino suvaržymų. Tačiau šiandien esame karo akivaizdoje, laisvę per kraują siekiama išplėšti iš mūsų brolių ir sesių Ukrainoje. Dėl to ir visą balandį, ir ypač Didžiąją savaitę liekame maldos solidarume su ukrainiečių tautos kančia, meldžiamės, kad Prisikėlęs Kristus dovanotų taiką, viltį, ramybę šiai šaliai ir visam pasauliui.
Evangelijoje Verbų sekmadienis vadinamas Palmių sekmadieniu. Kaip pasakoja biblinė istorija, Jėzus buvo pasitiktas kaip mesijas, tačiau jau po kelių dienų jam po kojomis palmių šakeles klojusi minia reikalavo nukryžiavimo.

Lietuvoje manyta, kad Verbų sekmadienį bažnyčioje visi būtinai turi laikyti po kadagio šakelę ar kitokią verbą. Į namus parsinešta pašventinta verba turi saugoti juos nuo visokio blogio. Tradicija Verbų dieną pašventintais kadagiais, žilvičiais gintis nuo galimų nelaimių išliko iki mūsų dienų. Ja pasmilkomi kambariai, apeinama apie laukus. Senoji verba iš praėjusių metų yra pagarbiai sudeginama. Jokiu būdu jos negalima išmesti.

Jau minėtą Verbų sekmadienį balandžio 10 d., kai atmename Jėzaus šlovingą žengimą į Jeruzalę ir netrukus prasidėjusią Jo kančios istoriją, iškilmingos šv. Mišios ir procesija Kauno arkikatedroje bazilikoje 12 val.
Didįjį trečiadienį, balandžio 13-ąją, galime praleisti Šiluvos piligriminėje šventovėje. Čia bus rengiama Marijos dienos malda su piligrimais ir Dievo Motina, kitados lydėjusia Sūnų kančios keliu.
Didįjį ketvirtadienį, balandžio 14 d., 10 val. Kauno arkikatedroje susirinks visi arkivyskupijos kunigai. Čia bus švenčiamos arkivyskupo Kęstučio Kėvalo vadovaujamos Krizmos Mišios.
ELTA informacija

Taip pat skaitykite: