Žalias Lietuvos kraštas kviečia dainuoti

Kazlų Rūdos kultūros centras organizuoja festivalį – konkursą, kuris skirtas populiarinti Jauniaus Vyliaus užrašytą tautosaką. Kodėl festivalis skirtas J.Vyliui?

Pirma, tai neatsiejama asmenybė nuo Suvalkijos, nuo šio krašto tradicijų ir tautosakos. J. Vylių formavo ir laikmetis, politiniai įvykiai, ryšiai su partizanais, gyvenimas kaime, karinė tarnyba, knygos, darbinės patirtys ir tautosakos rinkimas.  Marijampolietis kraštotyrininkas, etnografas, kanklininkas Jaunius Vylius savo gyvenimą paskyrė Suvalkijos tautosakai rinkti. Didžioji jo darbų dalis sugulė į šalies tautosakos rankraštynus. Didžiausias J.Vyliaus indėlis į ansamblio „Kanklės“ veiklą –  repertuaro plėtimas (užrašinėjant Skriaudžių vietovės tautosaką) ir naujų kanklininkų mokymas.

Didžiąją gyvenimo dalį  trukusios tautosakos rinkimo veikla atskleidė J. Vyliaus lankstumą ir drąsą keistis tobulinant darbo metodus, kritiškumą vykdant griežtą kūrinių atranką, darbo metodai parodė išskirtinį ryžtą, kantrybę, kruopštumą ir atsakingumą, taip pat sistemingumą, siekį tvarkyti, rūšiuoti ir tinkamai pateikti medžiagą. Akivaizdu, jog J.Vylius gebėjo susitelkti į pateikėjų pozicijas, mokėjo įvertinti pateikėjų psichologines būkles, tai asmenybės talentas užmegzti giminystei artimus betarpiškus ryšius, išskirtinė ištikimybė ir pagarba.

J.Vylius gebėjo įsijausti į pateikėjų gyvenimus, žavėjosi kaimo žmonėmis. Iš apytiksliai 5730 užrašytų tautosakos vienetų, tautosakos repertuaro pagrindą sudaro dainos ir tai įrodo, jog J. Vylius ypatingai domisi dainomis, jis gėrisi, grožisi, gerai išmano senoviškų liaudies dainų specifiką ir kryptingai siekia jas fiksuoti.

Jaunius Vylius – vienas žymiausių mūsų dienų Suvalkijos tautosakos rinkėjas bei skleidėjas, kankliavimo mokytojas, folkloro ansamblių ir tautosakos būrelių vadovas, Marijampolės kraštotyros muziejaus etnografas.

Konkursas organizuojamas aktualizuojant Sūduvos nematerialų paveldą, t.y. įveiklinant surinktą tautosakinę medžiagą ir užtikrinant  tolygią kultūrinę raidą, išsaugant ir įprasminant unikalią folkloro medžiagą, kuri surinkta ir išsaugota (spausdinti veikalai) Jauniaus Vyliaus. Konkurse dalyvauja Sūduvos krašto  folkloro ansambliai, grupės ar ansambliai su muzikos instrumentų pritarimu ar be pritarimo. Atlikėjų skaičius neribojamas. Konkurso dalyvių amžius ir skaičius neribojamas. Kviečiami atvykti į festivalį  folkloriniai ansambliai iš visos Lietuvos, pabūti ir padainuoti kartu.

Konkursas vyks 2021 m. rugpjūčio 8d. 16 val. Kazlų Rūdos miesto parke. Visi kviečiami į Sūduvos krašto  J. Vyliaus užrašytų dainų konkursą-festivalį „Tai Kazlų žali sodai“.

Taip pat skaitykite: