,

Pensinis amžius nėra kliūtis dirbti 

Per daugybę darbo metų sukaupėte neįkainojamos patirties, o šiuo metu džiaugiatės laisvu laiku? Poilsis neabejotinai reikalingas, tačiau užsisėdėti nevalia, todėl turime Jums patrauklų darbo pasiūlymą. Senjorų nedarbas yra problema, prie kurios sprendimo norime prisidėti ir mes. 

Statistika liūdina 

2020 m. „Swedbank“ užsakymu atliktos šalies gyventojų apklausos duomenimis, su diskriminacija dėl vyresnio amžiaus darbo rinkoje susiduriama jau nuo 41 metų amžiaus, o palankiausiai darbo rinkoje vertinami 26–35 metų specialistai. Tuo metu demografinės tendencijos rodo, kad ateityje šios amžiaus grupės žmonių gerokai sumažės.  

Paprašyti įvardyti, nuo kokio amžiaus žmonės darbo rinkoje susiduria su sunkumais, 57 proc. respondentų nurodė 41–50 metų, o 24 proc. 51–60 metų amžiaus tarpsnius. Tarp pagrindinių dalykų, labiausiai apsunkinančių vyresnių kaip 50 metų amžiaus žmonių įsidarbinimą, didžioji dalis apklaustųjų nurodo diskriminaciją dėl amžiaus (61 proc.). Kiti dažnai nurodomi trikdžiai yra pasenusios jų žinios (36 proc.) ir ribota motyvacija išmokti naujų dalykų (33 proc.).  

Kviečiame dirbti 

Jei esate aktyvus ir pozityviai priimantis iššūkius, kviečiame prisijungti prie rinkos tyrimų kompanijos „RAIT“ komandos ir šią vasarą prisidėti vykdant Europos Socialinį tyrimą (EST).  

Kviečiame tapti apklausėju ir, lankant namų ūkius skirtingose Lietuvos vietovėse, rinkti duomenis pagal iš anksto parengtą klausimyną. Jei dirbate kompiuteriu ir esate pasiruošęs įveikti mažesnius ar didesnius atstumus pėsčiomis ar automobiliu, galintis lengvai lipti laiptais, jei reiktų pasiekti gyventoją, gyvenantį viršutiniame namo aukšte, kviečiame įsidarbinti pas mus 

Jūsų iniciatyvumas ir aktyvumas mums yra itin svarbūs, nes tikime, kad drauge galime sėkmingai įvykdyti šį projektą! 

Apklausa vykdoma beveik 30-tyje šalių 

Europos socialinis tyrimas gilinasi į skirtingų Europos šalių gyventojų požiūrius, įsitikinimus ir elgseną. Šiais metais jis vykdomas 10-tą kartą ir apklausėjai iš beveik 30 šalių stengsis užtikrinti, kad  būtų atlikta reprezentatyvi 15 ir vyresnių žmonių apklausa, atspindinti respondentų nuomonę ir elgesį, susijusį su šios dienos aktualijomis. Tai leis tūkstančiams tyrėjų, politikos formuotojų, žurnalistų ir piliečių plačiau suvokti savo tautų nuotaikas ir tai, kuo jos siskiria iš kitų Europos šal. 

Jei jus domina galimybė aktyviai bendrauti su Lietuvos gyventojais ir užsidirbti papildomai, maloniai prašome kreiptis telefonu į rinkos tyrimų kompanijos „RAIT“ Interviuotojų koordinatorę Ireną Strautinienę, +370 653 88 183. 

Taip pat skaitykite: