,

Pakruojo Trečiojo amžiaus universitetas

Pakruojo TAU

Mokslo metų pabaigos šventė.

2015 metais Pakruojyje pradėjo veikti Trečiojo amžiaus universitetas (toliau – TAU). Pakruojo rajono TAU– tai savarankiška švietėjiška organizacija, vienijanti rajono savivaldybės senjorus nuo 55 metų amžiaus neribojant išsilavinimo ir lyties veikianti prie Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro.

Trečiojo amžiaus universiteto tikslas – vykdyti nepertraukiamą žmonių mokymą, aktyvinti bendravimą, sudaryti galimybes saviraiškai.

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras per 5-erius gyvavimo metus sulaukė iki 110 klausytojų. Senjorai aktyviai dalyvavo seminaruose, pokalbiuose, susitikimuose su įvairias žmonėmis. Švietimo centrui talkino Pakruojo viešoji biblioteka, kurioje vyko daug susitikimų su rašytojais ir aktoriais. Su senjorais susitiko dėstytojai, žurnalistai, gydytojai, politikai, seimo nariai, mokytojai, policininkai, kariai. Pakruojo TAU klausytojai aktyviai įsijungė į įvairias iniciatyvas ir akcijas, dalyvavo parodose, išvykose, vasario 16 d., kovo 11d. minėjimuose.

Pakruojo TAU

Mokosi teisingai mankštintis.

TAU veikla organizuojama 8 mėnesius: sausio –gegužės ir spalio – gruodžio mėnesiais. Veikia šie fakultetai: Kultūros ir meno, sveiko gyvenimo būdo ir dvasinio tobulėjimo.

Pakruojo TAU

Susitikimas su Pasvalio, Radviliškio kaimynais ,,PraŠom sveče kieminėt“.

Lektoriai – kompetentingi specialistai, kurie geranoriškai sutinka skaityti paskaitas, vesti praktikumus, mokymus. Jiems apmokamos išlaidos už kelionę bei paskaitų vedimą iš savivaldybės finansuojamos programos lėšų.

Pakruojo Trečiojo amžiaus universitetas

Mokosi dirbti su oda.

Užsiėmimus vesti kviečiami aukštųjų mokyklų lektoriai, politikai, istorikai, menininkai, žolininkai, gydytojai bei kiti žymūs Lietuvos visuomenei žmonės ir rajono savivaldybės specialistai, verslo, kultūros profesionalai. Pavyzdžiui: E. Gribačiauskas,, Socialinis gyvenimas arba sugyvenimas bendruomenėje“ .St.Tumėnas ,,Žiemgalos krašto kultūra“ ,J. Ohman ,,Pilietinė visuomenė karo ir konfliktų atveju“, L. Gvazdikienė,, Valstybinės vartotojų teisių tarnybos veikla“, T.Vilūnas ,,Onkologija: jos priežastys, gydymas, profilaktika“, Šalčius ,,Natūrali medicina“, V. Dumbliauskas ,,Politikos proceso dalyviai: rinkėjai, politikai ,biurokratai-interesų grupės“ ir dar daug kitų nuostabių lektorių.

Pakruojo TAU

Svečiuojamės Seimo rūmuose.

Įgyvendiname projektus, siekiame, kad Pakruojo senjorai lavintų užsienio kalbas, emocinę sveikatą („Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projekto Nr. 2018-1-LT01-KA104-046908 „Veiklų senjorams įvairovės ir kokybės užtikrinimas stiprinant švietėjų kompetencijas“) tobulintų skaitmeninį raštingumą ir mokytųsi sveikai gyventi (ESFA-V-715-01-0002 ,,Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas) ir kiti projektai.

Pakruojo TAU

Dailės užsiėmimai.

Senjorams labiausiai patinka keliauti. Aplankyti Raseiniai, Anykščiai, Bauskė, Joniškis, Radviliškis, Vilnius.,. Keliaujama ne šiaip ,o tikslu dalyvauti kultūros renginiuose, susipažinti su rašytojų, kūrėju darbais. Bendradarbiaujame su Pakruojo J.Paukštelio biblioteka, Lietuvos muzikų rėmimo fondu, Radviliškio, Pasvalio, Joniškio TAU universitetais.

Labai sunku sutalpinti į vieną straipsnelį visus susitikimus, keliones, šventes, visas emocijas, kurias patiria žmonės, norintys bendrauti, tobulėti, mokytis. ,,Tikrai nesėdėsiu namuose ir nežiūrėsiu, kaip krenta lapai“ – užsiėmimuose nei vienas nedejuoja, kad širdyje ruduo ir graužia nuobodulys.

Koordinatorė Rima Juozapavičienė

Taip pat skaitykite: