Prieš įstatymą visi lygūs

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė vėl konstatavo, kad organizuojant konkursą buvo diskriminuojami vyresni asmenys.

Debiutantų skatinimas

Rugpjūčio viduryje kontrolierė nustatė, kad Thomo Manno kultūros centro rengiamo esė konkurso (kuriame kviečiamas dalyvauti „jaunimas nuo 18 iki 26 metų imtinai“), kriterijai prieštarauja Lygių galimybių įstatymui.

Organizatoriai teigia, kad amžiaus cenzas reikalingas siekiant talentingiems jaunuoliams sudaryti sąlygas išmėginti jėgas ir greičiau patekti į rimtosios literatūros pasaulį. Anot jų, nugalėtojams suteikiama galimybė pristatyti savo kūrybą Thomo Manno festivalyje „lygiaverčiai su daug didesnę patirtį ir brandą turinčiais asmenimis“. Skelbiama, kad konkursas, orientuotas į studentų amžiaus vidurkį, skatina literatūrinius ieškojimus ir stabdo komercinio efekto mėgėjus.

Konkurso tikslas – sudominti Nidoje vykstančio Thomo Manno festivalio renginiais ir paremti, paskatinti patirties dar neturinčius rašytojus.

Atlikusi tyrimą A. Skardžiuvienė konstatavo, kad amžius nėra tiesiogiai susijęs su rašytojo patirtimi.

„Vyresnio amžiaus asmenys, lygiai taip pat kaip jaunimas, gali neturėti literatūrinės patirties, nesisukti rimtosios literatūros lauke. Jei centras siekia skatinti naujų rašytojų įsitvirtinimą, kriterijus reikėtų formuluoti kitaip. Pavyzdžiui, kad darbus gali atsiųsti tie, kurie anksčiau nėra publikavę savo literatūrinių kūrinių“, – sako lygių galimybių kontrolierė.

Prieš įstatymą visi lygūs

Pagal Lygių galimybių įstatymą, visiems vartotojams, nepaisant jų amžiaus, lyties ir kitų tapatybės bruožų, turi būti sudarytos vienodos sąlygos gauti tokias pačias paslaugas. Teisiškai, edukaciniai konkursai yra traktuojami kaip visuomeninės paslaugos.

Pastaruoju metu lygių galimybių kontrolierė priėmė ne vieną sprendimą, kuriais amžiaus cenzo įvedimas konkursuose laikomas diskriminuojančiu – pripažinta, kad įstatymą pažeidė ir Kultūros ministerija bei Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

A. Skardžiuvienė atkreipia dėmesį, kad Lygių galimybių įstatymo nuostatų taikymas nepriklauso nuo paslaugų teikėjų intencijų. T. y. net jei organizatoriai siekia gero ir prasmingo tikslo, nėra teisinio pagrindo pateisinti taikomus apribojimus.

Apribojimai dėl amžiaus nėra laikomi diskriminacija, kai juos pateisina įstatymai, teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Vadinasi, amžiaus cenzas gali būti pateisinamas tada, kai jį įtvirtina įstatymas arba įstatymo galią turintis teisės aktas – Europos Sąjungos reglamentas, ratifikuota tarptautinė konvencija ir panašiai.

Pavyzdžiui, Seimo nariu gali tapti ne jaunesnis kaip 25 metų amžiaus Lietuvos pilietis. Šis reikalavimas įteisintas Konstitucijoje, todėl lygių galimybių kontrolierius neturi teisės nustatyti diskriminacijos. Parama jaunimui, kaip pažeidžiamai grupei, yra galima – balai už jauną amžių pateisinti vertinant paramą verslui kaimo vietovėse.

„Paramos verslui atveju vertinome skiriamų balų proporcingumą – Žemės ūkio ministerija sumažino balų skaičių, nes konkurso pradžioje jų buvo skiriama per daug, tačiau nedidelė lengvata jaunimui išliko. Jų teisėtumą įtvirtino Europos Sąjungos teisės aktai“, – paaiškina lygių galimybių kontrolierė.

Taip pat skaitykite: