Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Nuo 2013 metų lapkričio prie VšĮ Lazdijų švietimo centro įsteigtas Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas (toliau – TAU). TAU – savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti vyresnio amžiaus žmones, neturinti juridinio asmens statuso ir veikianti švietimo, socialinėje, kultūros ir kitose srityse. Nuo 2016 m. TAU pradėjo savo veiklą Veisiejuose.

TAU tikslai ir uždaviniai:

• Sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms mokytis bendraujant ir bendradarbiaujant, skleisti profesinės, kultūrinės bei visuomeninės veiklos patirtį;
• Skatinti prasmingą skirtingų kartų žmonių bendravimą;
• Bendrauti su kitomis draugijomis, bendrijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
• Skatinti vyresnio amžiaus žmones aktyviam fiziniam ir dvasiniam gyvenimui, kelti žinių bei kultūros lygį.

Trečiojo amžiaus universitetą 2019 metais lankė 92 dalyviai. Švietimo centras neapsiriboja vien akademinių užsiėmimų organizavimu TAU klausytojams. Organizuojami įvairūs praktiniai užsiėmimai (menų kūrybinės dirbtuvės, IT gebėjimų tobulinimas, fizinio aktyvumo praktinės veiklos, dainų ansamblio veikla ir pan.) bei klausytojų laisvalaikio organizavimas (kelionės į kultūrinius renginius kituose miestuose, edukacinės išvykos, saviveikla, vakaronės ir pan.)

2019 m. paskaitas ir įvairius užsiėmimus vedė įvairių sričių kviestiniai lektoriai – rašytojai, psichologai, žurnalistai, politikai, dėstytojai, mokytojai, gydytojai, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, dvasininkai, policijos pareigūnai ir kt. Klausytojai tobulino savo kompetencijas sveikatos, psichologijos, mokymosi ir kitose srityse. Tačiau svarbiausia, pasak besimokančiųjų senjorų – įdomiai ir prasmingai praleisti laiką.

Nuo 2018 m. Lazdijų Trečiojo amžiaus universitetui vadovauja Lazdijų švietimo centro metodininkė Rasa Jušinskienė.

Šis TAU ieško savanoriškai bei neapmokamai dirbti norinčių dėstytojų, lektorių, užsiėmimų vadovų, galinčių vesti paskaitas mūsų Lazdijų trečiojo amžiaus universiteto studentams.