Kaip elgtis siaučiant vėtrai ir griaudžiant?

Ugniagesiai gelbėtojai prašo gyventojus būti atsargius, nes, pučiant stipriam vėjui, gali sutrikti elektros energijos tiekimas, virsti dideli medžiai, lūžti jų šakos. Patariame išnešti iš balkonų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, nestovėti po aukštais medžiais, prie elektros linijų, nestatyti automobilių po medžiais, neliesti ant laidų užvirtusių medžių ar oro linijų atramų, nes tai gali kelti pavojų gyvybei ir jūsų turtui. Jei yra galimybė, nepalikite gyvenamosios vietos be ypatingos priežasties.

Labai pavojingos audros ir perkūnija. Žaibai – elektros išlydis tarp debesų ir žemės. Elektra į žemę nuteka drėgniausiomis oro vietomis, kuriose yra daugiausia laidžių elektrai dalelyčių. Elektros keliu į žemę gali būti drėgni drabužiai, iš kamino rūkstantys dūmai, metaliniai strypai, aukšti bei drėgni pastatai bei medžiai. Trenkdamas žaibas gali sukelti gaisrą, didelis elektros išlydis gali nutrenkti žmones ir gyvūnus. Kad apsisaugotumėte nuo žaibų ir jų sukeliamų neigiamų pasekmių, ant pastatų įsirenkite žaibolaidžius, o jeigu jie jau yra, patikrinkite, ar tvarkingi ir ar gerai įžeminti.

Žaibuojant ir griaudžiant geriausia būti namuose, uždaryti langus, duris, dūmtraukių sklendes, ventiliacines angas, kad nebūtų skersvėjų, galinčių pritraukti kamuolinį žaibą. Būtina išjungti visus elektros prietaisus ir antenas.

Per perkūniją pavojinga liestis prie metalinių konstrukcijų, vamzdžių, būti arti elektros laidų, antenų, langų, durų, namo lauko sienų, aukštų medžių.

Žaibuojant galima saugotis ir automobiliuose, tik būtina įtraukti antenas, užsidaryti langus ir nesiliesti prie metalinių konstrukcijų.

Siaučiant audrai ir griaudžiant griaustiniui negalima slėptis po aukštais medžiais, stovėti prie stulpų ar pastatų sienų, būti šalia žaibolaidžių, metalinių bokštų ar aukštų kaminų, reikia vengti aukštesnių atvirų vietų. Geriausia slėptis krūmuose arba atsitūpti nuokalnėje, suėmus rankomis kelius.

Žaibuojant labai pavojinga būti šalia vandens telkinių. Jei perkūnija užklupo maudantis, žvejojant, besiirstant valtimi ar plaukiojant kitokia vandens transporto priemone, nedelsdami skubėkite į krantą.

Griaudžiant nebėgiokite, nevažiuokite motociklu ar dviračiu, nelaikykite rankose metalinių daiktų.

Jei pamatėte kamuolinį žaibą, elkitės ramiai, nejudėkite ir prie jo nesiartinkite. Nebandykite jo paliesti kokiu daiktu, nes gali įvykti sprogimas. Taip pat nebandykite nuo kamuolinio žaibo bėgti, nes oro srovė gali jį pritraukti prie jūsų.

Neužmirškite savo kaimynų, pasiteiraukite, ar jie girdėjo pranešimus apie artėjančią audrą. Gal šalia gyvena neįgalūs žmonės, vieniši seneliai. Pasidomėkite, ar jais kas nors gali pasirūpinti, jei ne – padėkite jiems. Informuokite artimuosius, kaimynus, pažįstamus, bendradarbius, kad nelaimės atveju jie gali skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.

PATALPOSE

 • Geriausia apsauga nuo žaibo – būti patalpoje, ypač, jei pastatas turi žaibolaidį.
 • Žaibuojant patalpos turi būti sandarios. Užsidarykite langus, duris, ventiliacijos angas, dūmtraukius.
 • Iš tinklo išjunkite visus elektros prietaisus. Atjunkite lauko antenas.
 • Nesinaudokite telefonais ir vandentiekiu.
 • REKOMENDUOJAME: nesišukuoti plaukų, neglostyti augintinių.
 • Mažiau judėkite, laikykitės atokiau nuo langų, židinių, krosnių ir didelių metalinių daiktų.

AUTOMOBILYJE

 • Sustokite žemesnėje vietoje, kelkraštyje, toliau nuo aukštų objektų. Nepamirškite įsijungti avarinius žibintus.
 • Įtraukite automobilio anteną.
 • Užsidarykite duris, langus.
 • Nesilieskite prie automobilio metalinių dalių.

ATVIROJE VIETOJE

 • Užklupus žaibui, nusiimkite visus metalinius daiktus ir palikite juos kelių metrų atstumu.
 • Jeigu žaibuoja ir griaudi vos sekundės intervalu, žaibas visai čia pat (300-400 metrų). Tokiu atveju susiraskite daubą, atsitūpkite suglaustomis kojomis, nuleiskite galvą, jei esate ne vienas – nesusiglauskite. Jokiu būdu negulkite ant žemės. Sąlytis su žeme turi būti kuo mažesnis.
 • Negalima slėptis po atviroje teritorijoje stovinčiu vienišu medžiu – jis gali pritraukti žaibą.
 • Jei esate miške, prieglobsčio ieškokite krūmuose, žemose vietose, nes žaibas paprastai trenkia į aukščiausią vietą.
 • Reikėtų vengti visų aukštų objektų: bokštų, vielinės tvoros, telefono, elektros stulpų, nepatartina būti arti geležinkelio pylimo.

VANDENYJE

 • Jei žaibuoti pradėjo jums esant valtyje, kuo skubiau irkitės į krantą.
 • Nesimaudykite žaibuojant. Išlipę iš vandens pasitraukite kuo atokiau, nes vanduo puikus elektros laidininkas. Elektros iškrova keliauja net pakrantės smėliu.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos inf.

Taip pat skaitykite: