Prezidentas: tėvo vaidmuo tampa vis svarbesnis

Artėjant Tėvo dienai Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui svarstyti Valstybės apdovanojimų įstatymo pataisas. Jomis siekiama sudaryti galimybę pagerbti tėvus, globėjus bei rūpintojus lygiaverčiai, kaip šiuo metu yra pagerbiamos motinos, ir užtikrinti lygiateisiškumą kiekvienam iš jų būti įvertintam už nuopelnus motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai.

„Tėvystė – itin reikšmingas procesas tiek vaiko, tiek paties vyro gyvenime. Keičiantis mūsų visuomenei, pakito ir mūsų požiūris į tėvystę bei pati tėvystės praktika – tėvo vaidmuo tiek šeimoje, tiek socialiniame gyvenime tampa vis svarbesnis ir aktualesnis“, – sakė šalies vadovas. Pasak jo, į šiuos pokyčius būtina atliepti ir įstatymui, kurio pakeitimai leis apdovanoti platesnį ratą asmenų, įskaitant ir nusipelniusius tėvystei, pažymėti reikšmingą jų indėlį kuriant žmogaus ir šalies gerovę.

Minint Tėvo dieną, penktadienį, šalies vadovas Prezidentūroje surengs padėkų teikimo ceremoniją tėvams, kurių tėvystės istorijos visiems yra įkvėpimo šaltinis, kurie savo pavyzdžiu rodo geriausius tėvystės gebėjimus, augina gausias šeimas, reiškia iniciatyvą globos ir įvaikinimo srityje, įgyvendina įvairiausias šeimas ir bendruomenę stiprinančias idėjas, taip pat tėvams už tėvystę ypač sunkiomis gyvenimo aplinkybėmis. Kandidatūras padėkoms gauti teikė Lietuvos šeimos centras, Lietuvos negalios organizacijų forumas, Gausių šeimų asociacija, Lietuvos globėjų ir įvaikintojų asociacija, asociacija „Savarankiškas gyvenimas“.

Šalies vadovas tikisi, jog kitais metais jau ir Motinos, ir Tėvo dienos proga galės įteikti valstybės apdovanojimus tėvystės, motinystės, globos ar rūpybos šviesuliams.

Pagal šiuo metu galiojančias įstatymo nuostatas valstybės apdovanojimu – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu – gali būti apdovanotos motinos, pagimdžiusios ir užauginusios bei gerai išauklėjusios penkis ir daugiau vaikų, tačiau šiame įstatyme nėra minimi tėvai, globėjai bei rūpintojai. Teikiamu įstatymo projektu nėra kvestionuojamas esamos nuostatos tikslas, o siekiama išplėsti asmenų, kurie galėtų būti apdovanoti minėtu valstybės apdovanojimu, bazę. Prezidento teigimu, nauja įstatymo redakcija leistų pabrėžti tiek motinos, tiek tėvo vaidmens svarbą šeimoje, taip pat būtų parodytas deramas valstybės ir visuomenės dėmesys ir pagarba globėjams ir rūpintojams.

Pataisomis taip pat siūloma atkreipti dėmesį, kad nuopelnai motinystei, tėvystei, globai bei rūpybai gali apimti ne tik daugiavaikystę, bet ir kitus kriterijus auginant, auklėjant, ugdant vaikus, aktyviai prisidedant prie atsakingos, sąmoningos ir pozityvios tėvystės ugdymo bendruomenėje ar globojant bei prižiūrint kitus asmenis, kuriems paskirta globa ar rūpyba. Pavyzdžiui, į valstybės apdovanojimą ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu galėtų kandidatuoti motinos (įmotės), tėvai (įtėviai), šeimos, globėjai ar rūpintojai, auginantys, globojantys ar prižiūrintys fizinę negalią, psichikos, proto ar kitų sveikatos sutrikimų turinčius vaikus ar kitus asmenis, taip pat tie, kurie, patys turėdami negalią, augina ir auklėja vaikus ar ryžtasi globai ar rūpybai.

Taip pat skaitykite: