Šv. Velykos – Jėzaus Prisikėlimo šventė

VelykosŠv. Velykos – tai pati svarbiausia liturginių metų šventė. Šv. Velykos – Jėzaus Prisikėlimo šventė. Jėzus prisikėlė, Jis nugalėjo mirtį. Savo mirtimi Jėzus mus išlaisvino iš nuodėmės ir parodė naują kelią į gyvenimą. Jėzaus prisikėlimas patvirtino Jėzaus dievystės tiesą. Jėzaus Kristaus prisikėlimas rodo mums begalinį Dievo gailestingumą.

Prieš Šv. Velykas būna didžioji savaitė, kuri mus atveda iki Velykų šventės išsiskleidimo. Didžiosios savaitės kulminacija yra Velykų Tridienis, kuris mini Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį.

Didysis Ketvirtadienis, Didysis Penktadienis ir Didysis Šeštadienis yra svarbiausios liturginių metų dienos. Didįjį Ketvirtadienį Bažnyčia mini Eucharistijos įsteigimą, Didįjį Penktadienį ant kryžiaus paaukojamas Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Vėliau, Kristaus kūną jau paguldžius kape, Bažnyčią įžengia į kontempliacijos tylą. Ji nutraukia litruginę veiklą iki pat Velyknakčio didžiosios vigilijos, kuri yra viso Tridienio centras ir kulminacija.

Velyknaktis – tai vakaro ir nakties budėjimas, kai ypatingomis ugnies, Žodžio, vandens apeigomis jau švenčiame Jėzaus prisikėlimą. Per Velykas yra uždegama Velykinė žvakė, kuri primena mums patį Kristų. Jis yra šviesa, kuri apšviečia pasaulį. Jis mums dovanoja gyvenimo šviesą.

Sesuo Justina

Sesuo Justina

Šv. Velykos siunčia mums žinią apie Jėzaus prisikėlimą. Kartu jos siunčia ir klausimą, ar prisikelsime mes patys. Ir šis prisikėlimas vyksta kasdien, kai klumpame ir vėl kylame, kai užpuola abejonės ir netikėjimas ir tiesiog trokštame įkvėpti vilties ir tikėjimo, kai įskaudiname kitą ir keliamės atsiprašyti. Visa tai tam, kad apsivalytume, kad atlaisvintume savo širdį nuo nereikalingų dalykų, tam, kad visą atlaisvintą erdvę užpildyčiau meile.

Kaip Šventasis Augustinas sakė: „Per kančią Viešpats perėjo iš mirties į gyvenimą ir atvėrė kelią mums, tikintiems Jo prisikėlimu, idant ir mes pereitume iš mirties į gyvenimą“.

Tai prisikėlimo diena! Apsikabinkime, nušviskime iš džiaugsmo per šią šventę. Ištarkime vienas kitam kuo daugiau gerų žodžių. Tegu mūsų širdyse gyvena Prisikėlimo dvasia. Tegu mūsų širdyse skamba džiaugsmo šūkis: Aleliuja! Neškime tą džiaugsmą ir viltį į savo šeimas, į savo darbovietes, visur kur tik tenka būti. „Jis tikrai prisikėlė!“ – tai gera žinia kiekvienam iš mūsų, kuri atneša mums viltį.

Prisikėlimo džiaugsmas tegu pripildo visas Jūsų gyvenimo dienas! Aleliuja!!!Su Šv. Velykomis!

Sesuo benediktinė Justina

Taip pat skaitykite: