Norite gyventi ilgai ir laimingai? Bendraukite!

Draugystės pradžia

Su ponia Aldona susipažinome prieš keletą metų, vieną vaiskų ir itin giedrą spalio dieną. Su jauniausia dukra Salomėja atvažiavome pasivaikščioti Vilniaus Vingio parke. Kol aš ruošiau mūsų pasivaikščiojimui Salomėjos vežimėlį, prie mūsų priėjo garbaus amžiaus moteris su šiaurietiško vaikščiojimo lazdomis ir pradėjo kalbinti mergaitę.

Tądien Vingio parke kartu su ponia Aldona vaikščiojome keletą valandų. Į šias valandas tilpo daug moters gyvenimo įvykių, iš kurių pamažu mano akyse vėrėsi jos gyvenimo karoliai. Rodos, dar ir dabar matau, kaip gimnazistė Aldona 1941 m. birželio 21-ąją – pirmąją karo dieną – išsigandusi nacių lėktuvų antskrydžio bėga nuo Parodos kalno Kaune, pargriūna ir nusibrozdina kelį… Kaip Antrojo pasaulinio karo pabaigoje jau vyresnė mergina Aldona, bijodama sovietų karių išniekinimo, tepasi veidą suodžiais. Kaip dabar, būdama jau garbaus amžiaus ponia, Aldona lanko dailės studiją Vilniuje, tapo, vaikšto į parodas. Kaip grįžta į savo butą Vilniuje ir ten gaminasi sau pietus. Taip, sau vienai, nes vyras ir abu sūnus jau labai seniai mirę, o anūkas gyvena toli.

Iš pasakojimų, išgirstų bevaikštinėjant su ponia Aldona, gerai prisimenu tai, kad ji visą laiką dirbo su jaunais žmonėmis ir jai buvo įdomu. Beje, esu girdėjusi Algimantą Čekuolį sakant – jam gyventi irgi yra įdomu. Tad, matyt, kol gyventi įdomu, tol ir gyvas esi, žmogau.

Kitas dalykas, įstrigęs iš pažinties su ponia Aldona, buvo tai, kad ji pirmoji priėjo ir užkalbino Salomėją, o paskui ir mane. O juk mes galėjome ir prasilenkti, neužkalbinusios viena kitos, eiti kiekviena savais takeliais Vilniaus Vingio parke. Abi būtume nepatyrusios to, kuo praturtėjome per kelias valandas. Man šis susitikimas buvo labai didelė dovana, nes išgirdau „gyvą“ mūsų istoriją, išgyventą ir papasakotą tiesioginės liudininkės lūpomis. Ir svarbiausia – mūsų susitikimas ir pažintis, kuri tęsiasi iki šiol, yra puikus pavyzdys, kaip žmogiškas ryšys, bendravimas jungia skirtingus žmones ir skirtingas kartas.

Kuo mums svarbus bendravimas?

Žmogiškasis ryšys, bendrystė yra tarsi syvai, kurie palaiko mus gyvus. Dėka vieni kitų, dėka tarpusavio ryšio, mūsų pačių atspindžio kitų žmonių akyse mes suvokiame save šiame pasaulyje. Kitų žmonių atspindžiai mūsų pasaulyje taip pat labai praturtina mūsų gyvenimus.

Harvardo universitete (JAV) prieš beveik aštuonias dešimtis metų buvo pradėtas iki šiol trunkantis suaugusių žmonių tyrimas, kurio tikslas – atskleisti laimingo gyvenimo paslaptis. 1938 metais į tyrimą buvo pakviesti 268 Harvardo universiteto studentai vyrai (tuo metu moterų dar nepriėmė į Harvardo universitetą). Tarp pirmųjų tyrimo dalyvių buvo ir tuomet būsimasis JAV prezidentas J. F. Kenedis. Šiandien iš pirmųjų tyrimo dalyvių, kuriems šiuo metu yra apie devyniasdešimt metų, yra likę 19 vyrų. Mokslininkai ir toliau stebi bei tiria pirmųjų tyrimo dalyvių, jų vaikų, vaikaičių šeimų gyvenimus: sveikatą, išsilavinimą, šeimyninę padėtį, karjerą.

Šis vienas iš ilgiausiai pasaulyje trunkančių suaugusių žmonių tyrimų atskleidė, kad itin didelę įtaką mūsų sveikatai, savijautai turi… mūsų tarpusavio santykiai – kiek mes gerai jaučiamės būdami šalia kitų.

Tyrimas atskleidė, kad artimi tarpusavio santykiai suteikia pasitenkinimo gyvenimu daugiau, nei sukaupti turtai ar nuopelnai ir pasiekimai. Artimi ryšiai mus patikimai saugo nuo gyvenimo negandų, lėtina fizinį ir protinį senėjimą. Santykiai daug labiau nei socialinė padėtis, intelektas ar netgi genai lemia, kiek ilgai ir laimingai gyvensime. Tyrimo metu taip pat išsiaiškinta, kad penkiasdešimtmečiai, kurie buvo labiausiai patenkinti tarpusavio santykiais, galėjo pasigirti gera fizine sveikata būdami aštuoniasdešimties.

Mūsų santuoka, šeima daro didelę įtaką fizinei ir dvasinei būklei. Aštuoniasdešimtmečiai tyrimo dalyviai, galintys pasigirti laiminga santuoka ir darnia šeima, pažymėjo, kad netgi tada, kai jautė fizinį skausmą savo kūne, jų nuotaika išliko gera. Tuo tarpu vieniši tyrimo dalyviai jautė tiek fizinį, tiek emocinį skausmą.

Vienatvė – toks pat blogis, kaip rūkymas ar alkoholizmas

Artimai ir šiltai bendraujantys žmonės tarpusavyje gyvena ilgiau ir jaučiasi laimingesni. Tuo tarpu vieniši asmenys dažnai miršta anksčiau. „Vienatvė žudo. Tai yra toks pat blogis, kaip ir rūkymas ar alkoholizmas“, – teigia Robertas Waldingeris, dabartinis Harvardo universiteto suaugusių žmonių tyrimo vadovas. „Geri tarpusavio santykiai ne tik saugo mūsų kūnus, fizinę sveikatą. Artimi ir šilti tarpusavio santykiai saugo ir mūsų smegenis“, – tęsia Robertas Waldingeris. Jam antrina ir ankstesnis tyrimo vadovas Georgas Vaillantas: ,,Sveiko senėjimo pagrindas yra mūsų tarpusavio santykiai, santykiai ir dar kartą santykiai.“

Kadangi senėjimas prasideda kartu su gimimu, rūpintis savo sveikata turime kiekviename gyvenimo etape. Robertas Waldingeris linki mums rūpintis fizine ir dvasine sveikata, kūnu lyg mums jo reikėtų visam 100 metų. Nes juk gali iš tiesų prireikti… Paklaustas, ką jis pats daro dėl to, kad ilgai ir laimingai gyventų, atsakė, kad kiekvieną dieną medituoja ir skiria daug daugiau nei anksčiau dėmesio bei energijos santykiams su savo artimaisiais.

Ką daryti, kad gyventume ilgai ir laimingai?

Taigi, ką mes patys turime daryti, kad gyventume ilgai ir laimingai? Bendrauti, bendrauti ir dar kartą bendrauti vieni su kitais. Megzti tarpusavio ryšius, kurie mus laikytų šiame pasaulyje.

Kaip tai padaryti? Bendrauti su senais pažįstamais ir draugais, nes jie yra svarbi mūsų gyvenimo, istorijos dalis. Susipažinti su naujais žmonėmis, žengti pirmąjį žingsnį užkalbinant nepažįstamąjį. Užsiimti nauja veikla ir ieškoti bendraminčių, kuriuos vienytų bendra veikla, širdžiai mielas užsiėmimas. Žinau, kad žengti pirmą žingsnį gali būti nedrąsu ir nejauku, tačiau rizikuoti verta – dėl ilgesnio ir laimingesnio gyvenimo.

O mes su ponia Aldona ir dabar kartais susitinkame pasivaikščioti, pasikalbame telefonu. Ne už kalnų ir šimtasis ponios Aldonos gimtadienis. Tad visai nesvarbu, kiek jums šiandien yra metų. Svarbu, kad jūs išdrįstumėte ir žengtumėte pirmą žingsnį link nepažįstamo žmogaus, o ne tik lauktumėte, kol prie jūsų prieis ir užkalbins – galbūt tai bus jūsų raktas į laimingesnį gyvenimą.

Koučingo specialistė Eglė Lisauskaitė (sritis – žmonių tarpusavio santykiai šeimoje)

Taip pat skaitykite: