Licenzijuoti kelionių organizatoriai

Karaliaucius

2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis licenciją verstis išvykstamuoju turizmu Lietuvoje turėjo 116 kelionių organizatorių. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) įvertino, kaip šiems kelionių organizatoriams sekėsi užtikrinti savo mokumą trečiajame metų ketvirtyje.

Galima pasidžiaugti, kad visi išvykstamojo turizmo paslaugas Lietuvoje teikiantys kelionių organizatoriai laiku ir atsakingai teikė finansines ataskaitas, o duomenų neatitikimai buvo nustatomi vis rečiau. Tarnybos specialistai įvertino ataskaitose pateiktų duomenų kokybę, atliko kelionių organizatorių nemokumo ir bankroto rizikos vertinimą bei turimų prievolių įvykdymo užtikrinimo sumų įvertinimą. Rezultatai parodė, kad 4 iš 116 išvykstamuoju turizmu užsiimančių kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo suma buvo nepakankama, todėl šiems kelionių organizatoriams buvo nustatytas aukštas rizikingumo lygis.

Nors apie neatitikimus informuoti kelionių organizatoriai reagavo greitai ir draudimo sumas pasididino, Tarnyba pažymi, kad siekiant užtikrinti mokumą, kelionių organizatoriams svarbu tinkamai, atsižvelgiant į organizuojamas keliones, planuoti savo pajamas, o prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą didinti anksčiau, nei nustatomi neatitikimai.

Atsakingesnį kelionių organizatorių požiūrį analizuojamu laikotarpiu atspindėjo ir augantis prievolių užtikrinimas. Išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo suma 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis siekė 31 337 649 eurų ir, lyginant su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 7 proc.

Bendra situacija kelionių organizatorių rinkoje, lyginant su ankstesniais metais, išliko panaši. Š. m. rugsėjo 30 d. duomenimis Lietuvoje iš viso buvo licencijuoti 247 kelionių organizatoriai, kai 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu licencijuoti 249 kelionių organizatoriai. Daugiausiai licencijų išduoda išvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams – 116, 94 licencijos išduotos atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams ir 37 licencijos išduotos vietinio turizmo kelionių organizatoriams, kurie vykdo vietinio arba kombinuoto (vietinio ir atvykstamojo) turizmo veiklą.

Kaip matyti iš duomenų, Lietuvoje licencijuotų kelionių organizatorių skaičius išlaiko pusiausvyrą, kadangi kasmet užsiregistruojančių ir prašančių panaikinti kelionių organizatoriaus pažymėjimą dalis išlieka panaši.

Primename, kad kelionių organizatoriai, kurie nevykdo išvykstamojo turizmo veiklos, ataskaitą Tarnybai turi teikti kartą per metus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos.

Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašą rasite čia:

https://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128

Taip pat skaitykite: