1000 eurų kompensacija naujam automobiliui

Spalio 12 d. įsigaliojo tvarka, pagal kurią kiekvienam nustatytus kriterijus atitinkančiam fiziniam asmeniui, įsigijusiam mažiau taršų automobilį, bus skiriama 1000 eurų kompensacinė išmoka.

Kompensacinės išmokos bus mokamos iš Klimato kaitos programos lėšų. Jų išmokėjimą administruos (skelbs kvietimus teikti prašymus, juos vertins, skirs išmokas ir kontroliuos, kaip jų gavėjai vykdo įsipareigojimus) Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Prašymai bus pildomi per APVA informacinę sistemą APVIS.

Kompensacinė išmoka skiriama asmenims pagal nustatytus kriterijus. Visų pirma jie turi būti ne mažiau kaip 12 mėnesių buvę M1 klasės transporto priemonės (TP), kurios techninė apžiūra galiojo iki Klimato kaitos programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančio plano patvirtinimo įsigaliojimo datos, savininkais. Ši TP turi būti ne mažiau kaip 12 mėnesių registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre ir priduota sunaikinti pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles. Paraišką kompensacinei išmokai galima teikti tik gavus Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą ir ją išregistravus iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro. Pareiškėjų mažiau taršių automobilių registracijos liudijime privalo būti nurodytas bendras išmetamas automobilio CO2 kiekis ir automobilio pirmosios registracijos data.

Visi reikalavimai ir sąlygos, kuriuos turės atitikti pareiškėjas, bus nurodyti APVA kvietime. Tinkamomis išlaidomis bus laikomos išlaidos, patirtos nuo Klimato kaitos programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančio plano patvirtinimo datos. Šį planą numatoma patvirtinti šią savaitę.

Daugiau apie įsakymą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af4b4a90ec1b11e99681cd81dcdca52c

PAPILDYTA

Nuo lapkričio 4-osios Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) priima fizinių asmenų paraiškas tūkstančio eurų kompensacijoms, skiriamoms seną taršų automobilį pakeitus mažiau taršiu. Išsami informacija apie tai yra paskelbta APVA tinklapyje.

Su klausimais apie paraiškų kompensacinėms išmokoms pildymą reikėtų keiptis į APVA (Labdarių g. 3, Vilnius) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais iki 15.45 val.) – į Nerijų Lesicką (tel. 8 5 278 7320, el. paštas nerijus.lesickas@apva.lt) arba Joną Balkevičių (tel. 8 5 216 9499, el. paštas jonas.balkevicius@apva.lt).

Prašymus šioms išmokoms galima teikti tik elektroniniu būdu – per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS). Kitais būdais jie nepriimami. Prašymus galima teikti iki š. m. gruodžio 31 d. 12 val. Kvietimas juos teikti gali būti sustabdytas anksčiau, jeigu prašymų bus pateikta visai šiems metams skirtai sumai, t. y. 5 mln. eurų.

Sąlygos kompensacinei išmokai gauti

1. Pareiškėjas turi priduoti taršų automobilį sunaikinti ir jį išregistruoti:

taršus automobilis pareiškėjui priklausė ne mažiau kaip 12 mėnesių;

M1 klasės transporto priemonė (TP);

TP techninė apžiūra galiojo iki spalio 17 d.;

TP ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Kelių transporto priemonių registre;

TP sunaikinta ir išduotas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas (ENTP). Įmonių, išduodančių ENTP, sąrašo ieškoti ČIA;

TP sunaikinta ne anksčiau kaip š. m. spalio 17 d.;

TP išregistruota iš Kelių transporto priemonių registro pateikus ENTP pažymą.

2. Pareiškėjas įsigyja ir savo vardu įregistruoja arba lizingo būdu įsigyja (tampa automobilio valdytoju) mažiau taršų automobilį. Pareiškėjo mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime privalo būti nurodytas bendras automobilio išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ir automobilio pirmosios registracijos data.

Pareiškėjas yra atsakingas, kad nurodyta informacija bus pateikta registruojant automobilį VĮ „Regitroje“.

Mažiau taršus automobilis – M1 klasės TP, kurios bendras išmetamas CO₂ kiekis ne didesnis kaip 130 g/km; pirmosios registracijos data Europos Sąjungoje 2013 m. sausio 1 d. arba vėlesnė; varoma vien tik benzinu, dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra arba be benzino dar ir dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra.

CO₂ kiekio ir pirmosios registracijos datos kriterijai netaikomi elektromobiliams.

Mažiau taršus automobilis turi būti įsigytas ne anksčiau kaip š. m. spalio 17 d.

3. Pareiškėjas užpildo prašymą informacinėje sistemoje APVIS. Prašymai APVIS yra netikslinami. Prašyme nurodytą informaciją galima tikslinti APVIS pildant naują prašymą.

Pareiškėjas gali gauti vieną 1000 eurų kompensacinę išmoką. Automobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik viena kartą. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įsigijusiems mažiau taršų automobilį, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo š. m. spalio 17 d., t. y. tarši TP turi būti sunaikinta ir mažiau tarši TP įsigyta ne anksčiau kaip š. m. spalio 17 d.

 

Taip pat skaitykite: