Šventųjų kalendorius

Šv Kazimiero paveikslas

Spalio 31 d. išvakarėse Bažnyčia švenčia Visų Šventųjų iškilmes. Šventieji yra mūsų draugai. Jie yra mums Dangaus dovana. Kiekvienas iš mūsų turime savo šventuosius globėjus – krikšto vardo šventąjį ir taip pat tos dienos, kurią gimėte, šventąjį. Jie mus globoja ir užtaria. Bet ar aš žinau savo šventojo – globėjo istoriją? Kviečiame pasidomėti savo šventuoju ir turėti ryšį su juo. Eucharistija – šventųjų stiprybė.

„Pasaulis lengviau išgyventų be saulės nei be Šventųjų Mišių“ (Šv. Pijus iš Pietrelčinos).

„Jei angelai galėtų pavydėti žmonėms, tai tik dėl vieno dalyko – Šventosios Komunijos“ (Šv. Maksimilojas Kolbė).

SAUSIS

 1. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai); Šv. Eufrozina, mergelė; Pal. Mečislovas, išpažinėjas.
 2. Šv. Bazilijus Didysis, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Grigalius Nazianzietis, vysk., Bažnyčios mokytojas.
 3. Šv. Genovaitė, mergelė.
 4. Šv. Hermas, išpažinėjas; Šv. Rigobertas, vysk.; Šv. Angelė Folinjietė, atgailautoja.
 5. Šv. Telesforas, kankinys; Šv. Simonas stulpininkas, asketas, pamokslininkas.
 6. Kristaus Apreiškimas (Trys Karaliai); Šv. Kasparas, Šv. Merkelis, Šv. Baltazaras.
 7. Šv. Raimundas Penjafortiejis, kun.; Šv. Liucijus, kankinys; Šv. Valentinas, vysk.
 8. Šv. Apolinaras, vysk.; Šv. Severinas; Šv. Teofilius, vysk.
 9. Šv. Petras Sebastietis, vysk.; Šv. Julijonas, kankinys; Šv. Bazilė, kankinė.
 10. Šv. Agatonas, pop.; Šv. Vilhelmas, vysk.
 11. Šv. Marcijonas, kun.; Pal. Stefanija, mergelė.
 12. Šv. Arkadijus, kankinys; Šv. Palemonas, atsiskyrėlis; Šv. Cezarijus, vysk.; Šv. Cezarija, mergelė.
 13. Šv. Hiliaras, vysk.; Šv. Veronika, mergelė.
 14. Šv. Feliksas, kun.; Šv. Teodozijus, vienuolis.
 15. Šv. Paulius, atsiskyrėlis; Šv. Ida, abatė.
 16. Šv. Marcelis I, pop.; Šv. Honoratas, vysk.; Pal. Juozapas Tovinis, pranciškonas pasaulietis.
 17. Šv. Antanas, abatas.
 18. Šv. Priska, mergelė, kankinė.
 19. Šv. Marijus, kankinys; Šv. Morta, kankinė; Šv. Kanutas, kankinys.
 20. Šv. Fabijonas, pop., kankinys; Šv. Sebastijonas, kankinys, karininkas.
 21. Šv. Agnietė, mergelė, kankinė.
 22. Šv. Vincentas, diak., kankinys; Šv. Anastazas, kankinys; Šv. Gaudentas, kankinys; Pal. Juozapas Našimbenis, kun.
 23. Šv. Ildefonsas, vysk.
 24. Šv. Pranciškus Salezas, vysk., Bažnyčios mokytojas;
 25. Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas.
 26. Šv. Timotiejus, vysk.; Šv. Titas, vysk.
 27. Šv. Angelė Meriči, mergelė; Pal. Jurgis Matulaitis, vysk.
 28. Šv. Tomas Akvinietis, kun., Bažnyčios mokytojas; Šv. Petras Nolaskas, išpažinėjas.
 29. Šv. Gildas, išpažinėjas; Šv. Sulpicijus, vysk.
 30. Šv. Martyna, mergelė, kankinė; Šv. Hiacinta (Jacinta), mergelė; Pal. Kolumba Marmionas, vienuolis.
 31. Šv. Jonas Boskas, kun.; Šv. Marcelė, moteris; Pal. Liudvika.

VASARIS

 1. Šv. Pijonijus, kun., kankinys.
 2. Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Pal. Andrėja Karlo Ferari, vysk.
 3. Šv. Blažiejus, vysk., kankinys; Šv. Ansgaras (Oskaras), vysk.
 4. Šv. Andriejus Korsinis, vysk.
 5. Šv. Agota, mergelė, kankinė.
 6. Šv. Paulius Mikis, kankinys; Šv. Darata, mergelė, kankinė.
 7. Šv. Ričardas, išpažinėjas.
 8. Šv. Jeronimas Emilijanis, išpažinėjas; Šv. Jonas Matietis; Šv. Juozapina Bachita, vienuolė.
 9. Šv. Apolonija, mergelė, kankinė; Šv. Marijus, vysk.
 10. Šv. Skolastika, mergelė; Pal. Aloyzas Stepinakas, vysk.
 11. Lurdo Švč. M. Marija (Apsireiškimas 1858); Šv. Teodora, moteris.
 12. Šv. Benediktas, abatas; Pal. Reginaldas, kun.
 13. Šv. Kotryna, mergelė.
 14. Šv. Kirilas, vienuolis; Šv. Metodijus, vysk.; Šv. Valentinas, kun., kankinys.
 15. Šv. Zygfridas, vysk.; Pal. Jordanas, vienuolis.
 16. Šv. Julijonas, kankinys; Šv. Julijona, mergelė, kankinė.
 17. Šv. Septyni Servitų Ordino Steigėjai, išpažinėjai.
 18. Šv. Simeonas, vysk., kankinys.
 19. Šv. Konradas, išpažinėjas.
 20. Šv. Leonas, vysk.; Šv. Eucherijus, vysk.; Pal. Džiana Bereta Mola, motina.
 21. Šv. Petras Damijanis, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Eleonora, moteris.
 22. Šv. apaštalo Petro Sostas.
 23. Šv. Polikarpas, vysk., kankinys.
 24. Šv. Demetrija, mergelė.
 25. Šv. Viktoras, kun.; Šv. Terezijus, vysk.; Šv. Dominykas Lentini, klebonas.
 26. Šv. Aleksandras, vysk.
 27. Šv. Gabrielius, klierikas.
 28. Šv. Romanas, kankinys; Šv. Osvaldas, vysk.

KOVAS

 1. Šv. Albinas, vysk.
 2. Šv. Simplicijus, pop.
 3. Šv. Kunigunda, mergelė.
 4. Šv. Kazimieras, išpažinėjas.
 5. Šv. Liucijus I, pop.; Šv. Adrijonas, kankinys.
 6. Šv. Koletė, mergelė; Šv. Gerasimas, atsiskyrėlis.
 7. Šv. Perpetua, kankinė, Šv. Felicita, kankinė.
 8. Šv. Dievo Jonas, vienuolis.
 9. Šv. Pranciška Romietė, moteris; Šv. Domininkas Savijus.
 10. 40 Šventųjų kankinių.
 11. Šv. Konstantinas, išpažinėjas; Šv. Eulogijus, kankinys.
 12. Šv. Teofanas, vienuolis.
 13. Šv. Paulina, moteris.
 14. Šv. Matilda, moteris.
 15. Šv. Klemensas Hofbaueris, kun.; Šv. Lukrecija, mergelė, kankinė.
 16. Šv. Julijonas, kankinys.
 17. Šv. Patrikas, vysk.
 18. Šv. Kirilas Jeruzalietis, vysk., Bažnyčios mokytojas.
 19. Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis.
 20. Šv. Irmgarda, moteris.
 21. Šv. Mikalojus, išpažinėjas.
 22. Šv. Kotryna, mergelė, kankinė; Šv. Benvenutas, vysk.
 23. Šv. Turibijus Mongrovietis, vysk.; Šv. Agnietė Rebeka, vienuolė.
 24. Šv. Liucija Filipini, relig. veikėja.
 25. Viešpaties Apreiškimas Švč. M. Marijai.
 26. Šv. Feliksas, vysk.; Šv. Liudgaras, vysk.
 27. Šv. Rupertas, vysk.; Šv. Nikodemas, išpažinėjas.
 28. Šv. Sikstas III, pop.; Šv. Filemonas, kankinys.
 29. Šv. Jonas, kankinys; Šv. Barakizijus, kankinys.
 30. Šv. Gvidonas, vienuolis; Šv. Jonas Klimakas.
 31. Šv. Benjaminas, kankinys; Šv. Balbina, mergelė, kankinė.

BALANDIS

 1. Šv. Hugonas, vysk.; Šv. Teodora, mergelė, kankinė.
 2. Šv. Pranciškus Paulietis, atsiskyrėlis.
 3. Šv. Ričardas, vysk.; Šv. Irena, kankinė; Šv. Aloyzas Skrosopis, labdarybės iniciatorius.
 4. Šv. Izidorius, vysk., Bažnyčios mokytojas.
 5. Šv. Vincentas Fereras, kun.; Šv. Krescencija, vienuolė.
 6. Šv. Sikstas I, pop.; Šv. Celestinas I, pop.
 7. Šv. Jonas Krikštytojas Salietis, kun.
 8. Šv. Perpetuas, vysk.; Šv. Valteris, vienuolis.
 9. Šv. Marija Kleopienė; Šv. Paladijus, vysk.
 10. Šv. Apolonijus, kankinys; Šv. Makarijus, vysk.
 11. Šv. Stanislovas, vysk., kankinys; Šv. Gema Galgani, mergelė.
 12. Šv. Julijus I, pop.; Šv. Zenonas, vysk.; Pal. Juozapas Moskatis, gydytojas.
 13. Šv. Martynas I, pop., kankinys; Šv. Hermenegildas, kankinys.
 14. Šv. Tiburcijus, kankinys; Šv. Valerijonas, kankinys; Šv. Maksimas, kankinys; Šv. Liudvika, mergelė.
 15. Šv. Petras Gonzalietis, vienuolis; Pal. Damijonas iš Molokai, misijonierius.
 16. Šv. Benediktas Juozapas Labras, elgeta; Šv. Bernadeta Subiru, mergelė.
 17. Šv. Anicetas I, pop., kankinys.
 18. Šv. Apolonijus, kankinys.
 19. Šv. Leonas IX, pop.; Šv. Elfegas, vysk., kankinys.
 20. Šv. Adeliaras, kankinys.
 21. Šv. Anzelmas, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Konradas, vienuolis.
 22. Šv. Soteras, pop.; Šv. Kajus, pop.
 23. Šv. Jurgis, kankinys; Šv. Adalbertas (Vaitiekus), vysk., kankinys.
 24. Šv. Fidelis Sigmaringietis, kun., kankinys.
 25. Šv. Morkus, evangelistas. Taikos, sveikatos ir derliaus maldavimų diena.
 26. Šv. Anakletas, pop.; Šv. Marcelinas, pop., kankinys.
 27. Šv. Zita, mergelė.
 28. Šv. Petras Šanelis, kun., kankinys; Šv. Valerija, kankinė; Šv. Prudencijus, vysk.
 29. Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja.
 30. Šv. Pijus V, pop.; Šv. Marijonas, kankinys, diak.

GEGUŽĖ

 1. Šv. Juozapas Darbininkas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis; Šv. Zigmantas, kankinys.
 2. Šv. Atanazas, vysk., Bažnyčios mokytojas.
 3. Šv. Pilypas, apaštalas; Šv. Jokūbas, apaštalas; Šv. Aleksandras, kankinys; Šv. Juvenalis, vysk.
 4. Šv. Florijonas, kankinys; Šv. Antanina, kankinė.
 5. Šv. Irena, kankinė; Šv. Angelas, kankinys; Pal. Mykolas Giedraitis, vienuolis.
 6. Pal. Judita, moteris.
 7. Šv. Domicijonas, vysk.; Šv. Domicelė, moteris.
 8. Šv. Viktoras Milanietis, kankinys.
 9. Šv. Edita, mergelė; Šv. Beatas, apaštalas.
 10. Šv. Antoninas, arkivysk.
 11. Šv. Mamertas, vysk.
 12. Šv. Nerijus; Šv. Achilas; Šv. Pankratas, kankinys.
 13. Šv. Servacijus, vysk.; Pal. Imelda, mergelė.
 14. Šv. Motiejus, apaštalas.
 15. Šv. Izidorius Artojas, išpažinėjas; Šv. Sofija (Zofija), kankinė.
 16. Šv. Ubaldas, vysk.; Šv. Jonas Nepomukas, kun., kankinys; Šv. Andriejus Bobolė, kun., kankinys.
 17. Šv. Paskalis Bailonas, vienuolis; Pal. Antonija Mesina, nekaltybės kankinė.
 18. Šv. Jonas I, pop., kankinys; Šv. Venantas, kankinys, Šv. Erikas, išpažinėjas.
 19. Šv. Celestinas V, pop.; Šv. Pudencija, mergelė.
 20. Šv. Bernardinas Sienietis, kun.
 21. Šv. Teobaldas, vysk.
 22. Šv. Julija, mergelė, kankinė; Šv. Rita, moteris; Pal. Elena, vienuolė.
 23. Šv. Deziderijus, vysk.
 24. Šv. Vincentas, kun.; Šv. Joana.
 25. Šv. Beda Garbingasis, kun., Bažnyčios mokytojas; Šv. Grigalius VII, pop.; Šv. Marija Magdalena de Paci, mergelė.
 26. Šv. Pilypas Neris, kun.
 27. Šv. Augustinas Kenterberietis, vysk.; Šv. Genadijus, vienuolis.
 28. Šv. Justas, vysk.
 29. Šv. Teodozija, mergelė, kankinė.
 30. Šv. Joana (Žana) Arkietė, mergelė; Šv. Ferdinandas, išpažinėjas.
 31. Švč. M. Marijos Apsilankymas. Šv. Petronėlė, kankinė.

BIRŽELIS

 1. Šv. Justinas, kankinys.
 2. Šv. Marcelinas, kankinys; Šv. Petras, kankinys; Šv. Erazmas, vysk., kankinys; Šv. Adalgis, vienuolis.
 3. Šv. Karolis Luanga, kankinys; Šv. Klotilda, moteris; Pal. Jonas XXIII, pop.
 4. Šv. Pranciškus Karačijolas, kun.
 5. Šv. Bonifacas (Vinfridas), vysk., kankinys.
 6. Šv. Norbertas, vysk.; Šv. Bogumilas, arkivysk.; Šv. Klaudijus, abatas.
 7. Šv. Robertas, abatas.
 8. Šv. Medardas, vysk.
 9. Šv. Efremas, diak., Bažnyčios mokytojas; Šv. Primas, kankinys; Šv. Felicijonas, kankinys.
 10. Šv. Pelagija, mergelė, kankinė; Šv. Liutgarda, vienuolė; Pal. Diana, vienuolė.
 11. Šv. Barnabas, apaštalas.
 12. Šv. Jonas Fakundas, kun.; Šv. Anupras, vienuolis.
 13. Šv. Antanas Paduvietis, kun., Bažnyčios mokytojas.
 14. Šv. Rufinas, kankinys; Šv. Valerijus, kankinys.
 15. Šv. Vitas, kankinys; Pal. Jolanta, moteris.
 16. Šv. Julita, kankinė; Šv. Benas, vysk.
 17. Šv. Grigalius Barbadikas, vysk.
 18. Šv. Morkus, kankinys; Šv. Marcelinas, kankinys.
 19. Šv. Romualdas, abatas; Šv. Julijona Falkonieri, mergelė; Šv. Gervazas, kankinys; Šv. Protazas, kankinys.
 20. Šv. Silverijus, pop., kankinys; Šv. Florentina, abatė.
 21. Šv. Aloyzas Gonzaga, klierikas.
 22. Šv. Paulinas Nolietis, vysk.; Šv. Jonas Fišeris, vysk., kankinys; Šv. Tomas Moras, kankinys.
 23. Šv. Agripina, kankinė; Šv. Juozapas Kafasas, kun.
 24. Šv. Jono Krikštytojo gimimas.
 25. Šv. Vilhelmas, abatas; Šv. Prosperas, išpažinėjas.
 26. Šv. Jonas, kankinys; Šv. Paulius, kankinys; Šv. Chosemarija Eskriva de Balagueras, išpažinėjas.
 27. Šv. Kirilas Aleksandrietis, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Vladislovas, išpažinėjas; Šv. Ema Gurkietė, moteris.
 28. Šv. Ireniejus, vysk., kankinys.
 29. Šv. Petras ir Paulius, apaštalai.
 30. Pirmieji Romos Bažnyčios Šventieji kankiniai. Šv. Adelė, moteris; Šv. Otonas, vysk.

LIEPA

 1. Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vysk., Bažnyčios mokytojas.
 2. Šv. Euzebijus Verčelietis, vysk.; Šv. Steponas I, pop.; Porciunkulės bažnyčios Asyžiuje pašventinimas (1216).
 3. Šv. Lidija, mergelė.
 4. Šv. Jonas Vianėjus, kun.
 5. Švč. M. Marijos didžiosos bazilikos Romoje pašventinimas (Švč. M. Marija Snieginė), 435. Šv. Nona, moteris.
 6. Kristaus Atsimainymas.
 7. Šv. Sikstas II, pop., ir keturi jo diakonai, kankiniai; Šv. Kajetonas, kun.; Šv. Donatas, vysk., kankinys.
 8. Šv. Dominykas (Domininkas), kun.
 9. Šv. Edita Štein (Kryžiaus Teresė Benedikta), mergelė, kankinė; Šv. Romanas, kankinys.
 10. Šv. Laurynas, diak., kankinys.
 11. Šv. Klara, mergelė; Šv. Tiburcijus, kankinys; Šv. Zuzana, mergelė, kankinė; Šv. Filomena, mergelė, kankinė.
 12. Šv. Radegunda Tiuringietė, vienuolė; Šv. Hiliarija, kankinė.
 13. Šv. Poncijonas, pop., kankinys; Šv. Ipolitas, kun., kankinys; Šv. Kasijonas, kankinys; Šv. Jonas Berchmanas, klierikas.
 14. Šv. Euzebijus, išpažinėjas; Šv. Tarcizijus, kankinys; Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kun., kankinys.
 15. Švč. M. Marijos Ėmimas į Dangų (Žolinė). Pal. Klaudijus Grancotas, vienulis.
 16. Šv. Steponas, išpažinėjas; Šv. Rokas, išpažinėjas.
 17. Šv. Hiacintas (Jacintas, Jackus), kun.
 18. Šv. Agapitas, kankinys; Šv. Elena, Konstantino Didž. motina.
 19. Šv. Jonas Eudas, kun.; Pal. Emilija, vienuolė.
 20. Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas.
 21. Šv. Pijus X, pop.
 22. Švč. M. Marija Karalienė.
 23. Šv. Rožė Limietė, mergelė; Šv. Pilypas Benetis, kun.
 24. Šv. Baltramiejus, apaštalas; Šv. Michalina (Mykolė), mergelė.
 25. Šv. Liudvikas, išpažinėjas; Šv. Juozapas Kalasantas, kun.; Šv. Patricija, mergelė.
 26. Šv. Zefirinas, pop.; Šv. Kazimiero relikvijų perkėlimo minėjimas.
 27. Šv. Monika, moteris.
 28. Šv. Augustinas, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Hermetas, kankinys.
 29. Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas; Šv. Sabina, kankinė; Šv. Adolfas, abatas.
 30. Šv. Feliksas ir Šv. Adauktas, kankiniai.
 31. Šv. Raimundas Nonatas, išpažinėjas; Pal. Izabelė, mergelė; Šv. Genadijus, patriarchas.

RUGPJŪTIS

 1. Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vysk., Bažnyčios mokytojas.
 2. Šv. Euzebijus Verčelietis, vysk.; Šv. Steponas I, pop.; Porciunkulės bažnyčios Asyžiuje pašventinimas (1216).
 3. Šv. Lidija, mergelė.
 4. Šv. Jonas Vianėjus, kun.
 5. Švč. M. Marijos didžiosos bazilikos Romoje pašventinimas (Švč. M. Marija Snieginė), 435. Šv. Nona, moteris.
 6. Kristaus Atsimainymas.
 7. Šv. Sikstas II, pop., ir keturi jo diakonai, kankiniai; Šv. Kajetonas, kun.; Šv. Donatas, vysk., kankinys.
 8. Šv. Dominykas (Domininkas), kun.
 9. Šv. Edita Štein (Kryžiaus Teresė Benedikta), mergelė, kankinė; Šv. Romanas, kankinys.
 10. Šv. Laurynas, diak., kankinys.
 11. Šv. Klara, mergelė; Šv. Tiburcijus, kankinys; Šv. Zuzana, mergelė, kankinė; Šv. Filomena, mergelė, kankinė.
 12. Šv. Radegunda Tiuringietė, vienuolė; Šv. Hiliarija, kankinė.
 13. Šv. Poncijonas, pop., kankinys; Šv. Ipolitas, kun., kankinys; Šv. Kasijonas, kankinys; Šv. Jonas Berchmanas, klierikas.
 14. Šv. Euzebijus, išpažinėjas; Šv. Tarcizijus, kankinys; Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kun., kankinys.
 15. Švč. M. Marijos Ėmimas į Dangų (Žolinė). Pal. Klaudijus Grancotas, vienulis.
 16. Šv. Steponas, išpažinėjas; Šv. Rokas, išpažinėjas.
 17. Šv. Hiacintas (Jacintas, Jackus), kun.
 18. Šv. Agapitas, kankinys; Šv. Elena, Konstantino Didž. motina.
 19. Šv. Jonas Eudas, kun.; Pal. Emilija, vienuolė.
 20. Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas.
 21. Šv. Pijus X, pop.
 22. Švč. M. Marija Karalienė.
 23. Šv. Rožė Limietė, mergelė; Šv. Pilypas Benetis, kun.
 24. Šv. Baltramiejus, apaštalas; Šv. Michalina (Mykolė), mergelė.
 25. Šv. Liudvikas, išpažinėjas; Šv. Juozapas Kalasantas, kun.; Šv. Patricija, mergelė.
 26. Šv. Zefirinas, pop.; Šv. Kazimiero relikvijų perkėlimo minėjimas.
 27. Šv. Monika, moteris.
 28. Šv. Augustinas, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Hermetas, kankinys.
 29. Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas; Šv. Sabina, kankinė; Šv. Adolfas, abatas.
 30. Šv. Feliksas ir Šv. Adauktas, kankiniai.
 31. Šv. Raimundas Nonatas, išpažinėjas; Pal. Izabelė, mergelė; Šv. Genadijus, patriarchas.

RUGSĖJIS

 1. Šv. Egidijus, abatas; Šv. Verena, mergelė.
 2. Šv. Ingrida, moteris.
 3. Šv. Grigalius I, Didysis, pop., Bažnyčios mokytojas.
 4. Pal. Bronislova, mergelė; Šv. Rozalija, mergelė; Šv. Ida, moteris.
 5. Šv. Laurynas Justinijanis, vysk.; Šv. Motina Teresė iš Kalkutos.
 6. Šv. Faustas, abatas; Šv. Beata, mergelė.
 7. Šv. Regina, mergelė, kankinė; Šv. Pulcherija, mergelė; Šv. Klodoaldas, kun.; Pal. Jonas Batista Madzukonis, misijonierius.
 8. Švč. M. Marijos Gimimas (Šilinė). Šv. Adrijonas, kankinys.
 9. Šv. Sergijus I, pop.; Šv. Serapina, vienuolė.
 10. Šv. Mikalojus Tolentietis, kun.; Šv. Salvijus, vysk.; Šv. Konstancija, mergelė, kankinė.
 11. Šv. Protas ir Šv. Hiacintas, kankiniai.
 12. Švč. M. Marijos Vardas; Šv. Gvidas, išpažinėjas.
 13. Šv. Jonas Auksaburnis, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Eulogijus, vysk.
 14. Šv. Kryžiaus Išaukštinimas.
 15. Švč. M. Marija Sopulingoji. Šv. Nikomedas, kankinys; Šv. Eugenija, abatė; Šv. Rolandas, atsiskyrėlis.
 16. Šv. Kornelijus, pop., kankinys; Šv. Kiprijonas, vysk., kankinys; Šv. Eufemija, mergelė, kankinė; Šv. Liudmila.
 17. Šv. Robertas Belarminas, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Pranciškaus Žaizdos.
 18. Šv. Juozapas Kupertinietis, kun.; Šv. Stanislovas Kostka, klierikas.
 19. Šv. Januarijus, vysk., kankinys; Šv. Arnulfas, vysk.
 20. Šv. Andriejus Kim Taegonas, kankinys; Šv. Fausta, mergelė, kankinė; Šv. Kolumba, mergelė, kankinė.
 21. Šv. Matas, apaštalas, evangelistas.
 22. Šv. Tomas Vilanovietis, vysk.; Šv. Mauricijus ir jo draugai kariai, kankiniai; Šv. Digna, kankinė.
 23. Šv. Linas, pop.; Šv. Teklė, mergelė, kankinė.
 24. Šv. Gerardas, vysk., kankinys.
 25. Šv. Vladislovas Gelniovietis, vienuolis; Šv. Kleopas, išpažinėjas.
 26. Šv. Kozmas ir Šv. Damijonas, kankiniai.
 27. Šv. Vincentas Paulietis, kun.
 28. Šv. Vaclovas, kankinys; Šv. Faustas vysk.
 29. Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai.
 30. Šv. Jeronimas, kun., Bažnyčios mokytojas; Šv. Sofija (Zofija), kankinė.

SPALIS

 1. Šv. Teresė, Kūdikėlio Jėzaus, mergelė; Šv. Remigijus, vysk.; Pal. Emanuelis, vysk.
 2. Šv. Angelai Sargai; Šv. Modestas, kankinys.
 3. Šv. Evaldas, kankinys; Šv. Kristina Akvilietė, vienuolė.
 4. Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis.
 5. Šv. Placidas, kankinys; Šv. Edvinas, išpažinėjas; Šv. Galė, moteris; Šv. Faustina Kovalska, vienuolė; Pal. Bartolas Longas, advokatas.
 6. Šv. Brunonas, kun.
 7. Šv. Morkus I, pop.; Šv. Renatas, vysk.
 8. Šv. Marcelis, kankinys; Šv. Benedikta, kankinė; Šv. Sergijus, kankinys.
 9. Šv. Dionizas, vysk.; Šv. Rustikas, kankinys; Šv. Eleuterijus, kankinys; Šv. Jonas Leonardis, kun., misijonierius; Šv. Liudvikas Bertrandas, kun.
 10. Šv. Pranciškus Borgijas, kun.; Šv. Danielius, kankinys.
 11. Šv. Germanas, vysk., kankinys.
 12. Šv. Serapinas, vienuolis; Pal. Rudolfas, vienuolis.
 13. Šv. Eduardas (Edvardas), išpažinėjas.
 14. Šv. Kalikstas I, pop., kankinys; Šv. Vincentas Kadlubekas, vysk.
 15. Šv. Teresė Avilietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja.
 16. Šv. Jadvyga, moteris; Šv. Marija Margarita Alakok, mergelė; Šv. Aurelija, mergelė; Šv. Galius, vienuolis; Šv. Gerardas Majela, vienuolis.
 17. Šv. Ignacas (Ignotas) Antiochietis, vysk., kankinys.
 18. Šv. Lukas, evangelistas; Šv. Petras Alkantarietis, kun.
 19. Šv. Jonas Brebefas, kun., misijonierius; Šv. Izaokas Žogas, kun. misijonierius; Šv. Paulius (Kryžiaus), kun.; Šv. Akvilinas, vysk.
 20. Šv. Vendelinas, atsiskyrėlis; Šv. Irena, kankinė.
 21. Šv. Uršulė, mergelė, kankinė; Šv. Hilarijonas, abatas.
 22. Šv. Severas, kankinys; Šv. Donatas, vysk.
 23. Šv. Jonas Kapestranas, kun.
 24. Šv. Antanas Marija Klaretas, vysk.
 25. Šv. Krizantas, kankinys; Šv. Darija, kankinė.
 26. Šv. Evaristas, pop.
 27. Šv. Frumentas, vysk., kankinys.
 28. Šv. Simonas, apaštalas; Šv. Judas (Tadas), apaštalas.
 29. Šv. Narcizas, vysk.; Šv. Ermelinda, atsiskyrėlė.
 30. Šv. Alfonsas Rodrigezas, išpažinėjas.
 31. Šv. Volfgangas, vysk.; Šv. Benignas, kankinys; Šv. Liucilė, kankinė.

LAPKRITIS

 1. Visi Šventieji.
 2. Mirusiųjų diena – Vėlinės.
 3. Šv. Martynas Poresas, vienuolis; Šv. Hubertas, vysk.;Šv. Malachijas, vysk.; Šv. Silvija, moteris.
 4. Šv. Karolis Baromiejus, vysk.; Šv. Vitalis, kankinys; Šv. Agrikola, kankinė; Šv. Modesta, abatė.
 5. Šv. Elzbieta, Šv. Zacharijas, Šv. Jono Krikštytojo tėvai.
 6. Šv. Leonardas, atsiskyrėlis; Šv. Melanijus, vysk.
 7. Šv. Ernestas, abatas; Šv. Rufas, vysk.
 8. Šv. Severas, kankinys; Šv. Severijonas, kankinys; Šv. Karpoforas, kankinys; Šv. Viktorinas, kankinys.
 9. Laterano bazilikos pašventinimas. Šv. Aurelijus, vysk.; Šv. Paulina, kankinė.
 10. Šv. Leonas I, Didysis, pop,, Bažnyčios mokytojas; Šv. Andriejus Evelinas, kun.
 11. Šv. Martynas, vysk.; Šv. Menas, kankinys.
 12. Šv. Juozapatas, vysk., kankinys; Šv. Teodoras, kun., kankinys.
 13. Šv. Didakas, vienuolis.
 14. Šv. Adeodatas, pop.; Šv. Gotfridas, vysk.
 15. Šv. Albertas Didysis, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Leopoldas, išpažinėjas; Šv. Juozapas Rapolas Kalinauskas, vienuolis; Šv. Artūras, vienuolis, kankinys.
 16. Švč. Aušros Vartų Marija, Gailestingumo Motina. Šv. Margarita, moteris; Šv. Gertrūda, mergelė. Šv. Edmundas, kun.
 17. Šv. Elzbieta, moteris; Šv. Grigalius Stebukladarys, vysk.; Šv. Dionizas Didysis, vysk.
 18. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų Romoje pašventinimas. Pal. Salomėja, mergelė.
 19. Šv. Matilda. mergelė.
 20. Šv. Feliksas Valua, išpažinėjas.
 21. Švč. M. Marijos Paukojimas šventykloje.
 22. Šv. Cecilija, mergelė, kankinė.
 23. Šv. Klemensas I, pop., kankinys; Šv. Kolumbanas, abatas; Šv. Felicita, kankinė.
 24. Šv. Krizogonas, kankinys.
 25. Šv. Kotryna, mergelė, kankinė.
 26. Šv. Silvestras, abatas; Šv. Leonardas, kun., misijonierius.
 27. Šv. Virgilijus, vysk.; Šv. Maksimas, vysk.
 28. Šv. Steponas, kankinys; Šv. Jokūbas Picenas, vienuolis.
 29. Šv. Saturninas, kankinys.
 30. Šv. Andriejus, apaštalas.

GRUODIS

 1. Šv. Natalija, moteris; Šv. Eligijus, vysk., Pal. Aleksandras Brianas, kun., kankinys.
 2. Šv. Liucijus, vysk., kankinys.
 3. Šv. Pranciškus Ksaveras, kun.
 4. Šv. Jonas Damaskietis, kun., Bažnyčios mokytojas; Šv. Barbora, mergelė, kankinė; Šv. Osmundas, vysk.
 5. Šv. Sabas, abatas.
 6. Šv. Mikalojus, vysk.
 7. Šv. Ambraziejus, vysk., Bažnyčios mokytojas.
 8. Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas; Šv. Romarikas, abatas; Šv. Zenonas, kankinys.
 9. Šv. Leokadija, mergelė, kankinė; Pal. Delfina, moteris.
 10. Šv. Melchijadas, pop.
 11. Šv. Damazas I, pop.; Pal. Artūras, vienuolis, kankinys.
 12. Šv. Joana Pranciška de Šantal, vienuolė.
 13. Šv. Liucija, mergelė, kankinė; Šv. Odilija, abatė.
 14. Šv. Kryžiaus Jonas, kun., Bažnyčios mokytojas; Šv. Fortūnatas, vysk.; Šv. Spiridonas, vysk.; Pal. Ona Marija Taidži, moteris.
 15. Šv. Justas, kankinys; Šv. Kristijona (Nina), krikštytoja.
 16. Šv. Adas, vysk.; Šv. Albina, kankinė.
 17. Šv. Olimpija, moteris.
 18. Šv. Gracijonas, vysk.
 19. Šv. Nemezijus, kankinys; Šv. Rufas, kankinys; Pal. Urbonas V, pop.
 20. Šv. Dominykas Silietis, abatas.
 21. Šv. Petras Kanizijus, kun., Bažnyčios mokytojas.
 22. Šv. Rimbertas, vysk.; Pal. Juta, mergelė.
 23. Šv. Jonas Kentietis, kun.; Šv. Viktorija, kankinė.
 24. Kalėdų išvakarės – Kūčios. Šv. Adomas ir Ieva; Šv. Adelė, mergelė; Šv. Irmina, moteris.
 25. Kristaus Gimimas (Kalėdos). Šv. Anastazija, kankinė.
 26. Šv. Steponas, pirmasis kankinys.
 27. Šv. Jonas, Apaštalas, Evangelistas.
 28. Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai.
 29. Šv. Tomas Beketas, vysk., kankinys.
 30. Šv. Sabinas, vysk., kankinys; Pal. Margarita Kolona, mergelė.
 31. Šv. Silvestras I, pop.; Šv. Melanija, moteris.

Taip pat skaitykite: