,

Ar saugų baseiną lankote?

baseinas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja gyventojams pasitikrinti, ar lankomas baseinas turi leidimą-higienos pasą.

Šiuo metu Lietuvoje 182 baseinai veiklą vykdo turėdami leidimą-higienos pasą (Alytaus apskrityje – 22, Šiaulių apskrityje – 16, Kauno apskrityje – 28, Klaipėdos apskrityje – 33, Marijampolės apskrityje – 5, Panevėžio apskrityje – 12, Tauragės apskrityje – 5, Telšių apskrityje – 9, Utenos apskrityje – 14, Vilniaus apskrityje – 38). Tai reiškia, kad jie įrengti pagal Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. Išduodamas leidimą-higienos pasą, NVSC vertina atitiktį šiai higienos normai.

Pasitikrinti, ar baseinas, kurį lankote, turi leidimą-higienos pasą galite ČIA.

NVSC nuolat vykdo periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, kurios metu organizuojami baseinų vandens mikrobinės taršos (pavyzdžiui, koliforminių bakterijų, žarninių lazdelių, auksinio stafilokoko ir kt.) ir fizikinių, cheminių rodiklių tyrimai. Baseinų periodinės (planinės) visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis priklauso nuo nustatytos rizikos (vertinama veiklos rizika ir buvusių periodinės ir operatyviosios kontrolių rezultatai).

Paslaugų teikėjai turi vykdyti kasdieninę baseinų priežiūrą ir atlikti higienos normose nustatytas savikontrolės procedūras. Baseinų paslaugas teikiantis juridinis ar fizinis asmuo privalo turėti visus reikalingus cheminių produktų, naudojamų baseinui, jo vandeniui bei patalpoms valyti ir dezinfekuoti dokumentus (pvz.: produktų saugos duomenų lapus, cheminės sudėties dokumentus, naudojimo instrukcijas ir kt.). NVSC kontroliuoja, ar šių reikalavimų yra laikomasi.

Kilus įtarimams dėl baseinų saugos vartotojai gali kreiptis į NVSC.

Taip pat skaitykite: