Anūkus prižiūrėti seneliai GALI!

60+ redakcija pasiteiravo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos dėl senelių galėjimo prižiūrėti anūkus. Pateikiame jų atsakymą:

„Atsiprašome, kad biurokratinis ir sausas įrašas sukėlė jums tiek nerimo.
Atsiprašome, kad biurokratiškai pristatydami teisės aktus nepateikėme jums ir aiškių tų teisės aktų taikymo aplinkybių.

UŽTIKRINAME, KAD VAIKO PALIKIMAS SENELIAMS PER ATOSTOGAS AR IŠVYKUS NĖRA IR NEGALI BŪTI PRIEŽASTIMI NUSTATYTI GRĖSMĘ VAIKO SAUGUMUI.

Jei tėvai yra Lietuvoje, o vaikai atostogauja pas senelius, dėdes ar tetas, tai kaip jau sakėme ne kartą, nereikia jokių papildomų dokumentų.

Atsiprašome senelių, jei jiems kilo bent menkiausia mintis, kad mes abejojame jų gebėjimu pasirūpinti anūkais.
Senelių ir anūkų santykiai yra labai svarbūs ir mes esame dėkingi seneliams už jų dėmesį ir meilę mažiesiems.

Laikinosios globos TĖVŲ PRAŠYMU įforminimas yra TĖVŲ TEISĖ ir tai reikalinga įgyvendinti tik atvejais, kai abiejų tėvų nėra Lietuvoje ir norima gauti tas paslaugas, kurioms reikia tėvų sutikimo – medicinos įstaigose (jei asmuo nenurodytas, kaip galintis gauti medicininius duomenis), keičiant mokyklą ar ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir kt. Pabrėžiame, kad skubi medicininė pagalba suteikiama visada ir nereikia jokių papildomų dokumentų. Jei buvimo pas senelius metu kitoms įstaigoms nereikalingas tėvų raštiškas patvirtinimas, dokumentų forminimas nėra būtinas.

Jei abu tėvai išvyksta trumpų atostogų, į trumpą komandiruotę – jokių papildomų dokumentų tvarkyti nereikia.“

anūkai

60+ redakcijos nuotrauka.

60+ redakcija primena, kad seniau Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba yra pareiškusi:

Remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, tėvų teisės ir pareigos nėra perleidžiamos, išskyrus atvejus, kai atsižvelgiant į vaiko interesus, tėvų valdžia yra laikinai ar neterminuotai apribota arba vaikas atskirtas nuo tėvų įstatymų nustatyta tvarka. Taigi įgaliojimai, kuriais tėvų teisės ir pareigos būtų perleidžiamos kitiems asmenims, nėra galimi, o vaiko atidavimas prižiūrėti kitiems asmenims ilgesniam laikui, t.y. tėvų nusišalinimas nuo vaiko ugdymo, priežiūros ir kitų pareigų, yra vaiko teisių pažeidimas.

Pažymime, jog palikus vaiką pas senelius ilgesniam laikui, vaikas lieka be įstatyminio atstovo. Asmuo, nesantis vaiko įstatyminiu atstovu, neturi teisės, pavyzdžiui, vesti vaiko į gydymo įstaigą, priimti sprendimų dėl jo tolesnio gydymo, gauti informaciją apie vaiką iš gydymo, ugdymo įstaigos, registruoti vaiko į ugdymo / gydymo įstaigą ir kt.

Teisės aktai nedraudžia palikti vaiko atostogoms pas senelius, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti, kuriam laikotarpiui ir kokiu tikslu vaikas yra paliekamas, ar tai yra trumpas atostogų laikotarpis, ar vaiko atidavimas prižiūrėti kitiems asmenims ilgesniam laikui, ar vaiko tėvai jo buvimo pas senelius laikotarpiu teikia vaikui išlaikymą, bendrauja su vaiku telefonu ar kitomis priemonėmis ir kt. aplinkybės.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymi, jog remiantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, yra reaguojama į visus galimus vaiko teisių pažeidimus, todėl gavus minėtą pranešimą, vaiko teisių apsaugos specialistai privalo į jį reaguoti, susisiekti su vaiko tėvais ir atlikti kitus teisės aktuose numatytus veiksmus.

Taip pat skaitykite: