Socialinės paslaugos į namus

slauga

Jonavos r. socialinių paslaugų centro specialistai (soc. darbuotojai, jų padėjėjai, slaugytojai ir psichologas) teikia:

  • socialinės priežiūros paslaugas į namus;
  • dienos soc.globos paslaugas į namus.

Paslaugas į namus gali gauti – neįgalūs, senyvo amžiaus, vieniši Jonavos r. gyventojai, kuriems nustatytas nuolatinės priežiūros/slaugos poreikis arba tie, kurie dėl objektyvių sveikatos priežasčių negali pasirūpinti savimi.

Asmuo, pageidaujantis gauti socialines paslaugas namuose pateikia šiuos dokumentus:

  1. nustatytos formos prašymą;
  2. asmens dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar laikiną piliečio pažymėjimą;
  3. asmens socialinį statusą patvirtinantį dokumentą: pensininko (pensijos gavėjo), neįgaliojo pažymėjimą;
  4. išrašą iš medicinos dokumentų, forma 046/a, išduotą asmens šeimos gydytojo, patvirtinantį pagalbos į namus reikalingumą asmeniui pagal esamą sveikatos būklę.

Pateikę dokumentus, asmenys norintys gauti socialines paslaugas namuose, yra įrašomi į eilę. Atliekamas socialinių paslaugų poreikio vertinimas, senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikio vertinimas arba suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas. Įvertinus poreikį pateikiama socialinės priežiūros ir globos namuose poreikių nustatymo komisijai svarstyti dėl asmens lankymo namuose. Atsižvelgiant į įvertintą poreikį asmeniui teikiamas nustatyto valandų skaičiaus paslaugų į namus kompleksas.

Klientai už paslaugas moka pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką (vadovaujantis SADM ministro patvirtintu Mokėjimo už soc. paslaugas įsakymu).

Taip pat skaitykite: