Ne – rūkymui!

Asmenys, norintys mesti rūkyti gali kreiptis Šilalės rajone į šias įstaigas:

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą (kontaktai: Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė, tel. 8449 46794, direktorė Loreta Petkuvienė, el. p. sveikatos.biuras@gmail.com),

UAB Psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centrą (kontaktai: Maironio g. 20 A, tel. 8449 74620, direktorius Rimantas Augilius),

Šilalės švietimo pagalbos tarnybą (kontaktai: Nepriklausomybės g. 1, Šilalė tel. 8449 70088, 8603 47112, direktorė Birutė Jankauskienė).

Rajono ugdymo įstaigų socialinius pedagogus ir psichologus, kurie teikia rajono mokiniams socialinę ir psichologinę pagalbą.

Taip pat skaitykite: