PABERŽĖJE – TĖVO STANISLOVO ŠIRDIS

Keliaujate po Kėdainių kraštą? Tada būtinai aplankykite Paberžę, kurioje dar sklando Tėvo Stanislovo dvasia.

Tėvas Stanislovas

Paberžės dvaro savininkas grafas Šilingas pastatydino medinę bažnyčią, kuri greitai sudegė. 1858 m. buvo pastatyta (stovinti ir dabar) medinė Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia. Joje kunigavo vienas 1863 m. sukilimo vadų kunigas Antanas Mackevičius (1828–1863), 1863 m. kovo 20 d. bažnyčioje perskaitęs sukilimo manifestą ir išsivedęs sukilėlių būrį kovoti prieš caro priespaudą. 1966 m. į Paberžę buvo paskirtas vienuolis kapucinas, kunigas Algirdas Mykolas Dobrovolskis – Tėvas Stanislovas.

Paberžė ilgą laiką garsėjo kaip piligrimystės vieta, mat čia kunigavo Tėvas Stanislovas. Jo dėka mažas kaimelis tapo traukos centru – pasiklausyti pamokslų, pasikalbėti apie gyvenimą atvažiuodavo žmonės iš visos Lietuvos.

Šiandien Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnytėlėje, svirne ir klebonijoje gausu liturginių ir buities reikmenų, kuriuos rinko Tėvas Stanislovas ir vadino ,,saugotuvėmis“.

Liaudies meistrų statytoje bažnyčioje (1787 m.) gausu sakralinių vertybių, Vinco Svirskio kryžių, jos puošmena – iš medžio išdrožtas altorius.

Buvusiame Šilingo dvare (XVIII a.) įkurtas vienintelis Lietuvoje 1863 m. sukilimo muziejus. Išsaugoti istorinius ir kultūrinius paminklus, taip pat Liaudės ir Nykio upelių slėnių gamtinį kompleksą įsteigtas Paberžės kraštovaizdžio draustinis.

ADRESAS: Paberžė, Kėdainių rajonas

TELEFONAS: 864512407, 862059882

www.kedainiumuziejus.lt