Trečiojo amžiaus universitetas Klaipėdoje

Pagal įvairiose šalyse paplitusią sampratą ir pagrindinę misiją Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) – tai savarankiška, nesiekianti pelno visuomeninė, neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, vienijanti vyresnio ir/ar pensinio amžiaus asmenis, neįgaliuosius ir jų globėjus, neribojant jų amžiaus ir išsilavinimo.

Trečio amžiaus universiteto siekis – suteikti galimybę vyresnio, pensinio amžiaus žmonėms dar daug metų išlikti aktyvia visuomenės dalimi ir turėti galimybę džiaugtis šviesia senatve, kad pagyvenę žmonės, dažniausiai jau tapę pensininkais, turintys nemažai laisvo laiko, galėtų skirti jį studijoms, tobulėjimui, savo jaunystės siekių ir svajonių įgyvendinimui.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Trečiojo amžiaus universitetas savo veiklą pradėjo nuo 2010 m. spalio 1–osios dienos, kai pasaulis šventė pagyvenusių žmonių dieną. Ta proga, Klaipėdos universitete Sveikatos mokslų fakultete buvo pasirašyta sutartis dėl Trečiojo amžiaus universiteto Sveikatos fakulteto steigimo. Tuo buvo siekiama suteikti galimybę Klaipėdos senjorams turiningai ir aktyviai leisti laisvalaikį, gilinti žinias apie sveiką gyvenseną. Iškilmingai sutartį pasirašė Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Artūras Razbadauskas ir VšĮ „Trečiasis amžius“ direktorė Irena Lenkauskienė.

Studijos Sveikatos mokslų fakulteto Trečiojo amžiaus universitete orientuotos į sveikatos mokslus ir į sveikos gyvensenos propagavimą, nes būtent sveikata yra aktyvaus domėjimosi sritis vyresniame amžiuje. Studijos trunka 2 metus. Į paskaitas, didžiosiose Klaipėdos universiteto Aula Magna auditorijose, studentai renkasi kas antrą savaitę po dvi akademines valandas. Senjorai turi galimybę susipažinti su kompiuterinio raštingumo pagrindais bei bendravimo internete galimybėmis, jiems suteikiama teisė naudotis universiteto skaityklomis bei auditorijomis. Universiteto senjorų amžiaus vidurkis svyruoja nuo 66 iki 75 metų. Paskaitas senjorams skaito ne tik žinomi Klaipėdos universiteto dėstytojai, gydytojai-praktikai bet ir svečiai iš užsienio. Esami TAU studentai teigia, kad pradėjus lankyti universitetą padidėjo užimtumas, atsirado galimybė sužinoti daugiau apie esamas sveikatos problemas bei apie būdus užbėgti negalavimams už akių, o ir lankyti paskaitas, susitikti su bendraminčiais yra didelis džiaugsmas.

Senjorai – aktyvūs ir reiklūs studentai, po kiekvienos paskaitos aktyviai išreiškia savo nuomonę ir vertina paskaitos turinį bei dėstytojo gebėjimus. Reikia pabrėžti, kad paskaitų tvarkaraštis buvo sudarytas remiantis pačių studentų nuomone ir pageidavimais.

2011/2012 mokslo metais senjorai studijas pradėjo nuo interaktyvios paskaitos, kurią skaitė viešnia iš Maskvos Valentina Elizarova. Tai buvo netradicinė paskaita, parengta pagal specialiąją M. Norbekovo metodiką, kurios metu senjorai atliko specialius sveikatinimo ir savęs pažinimo pratimus. Kitų paskaitų temos: „Apie ką sielai kalba liga“, „Akių priežiūra“. „Netradicinė medicina“, „Pacientų teisės ir pareigos“, „Holistinė sveikata“, „Sveikatos priežiūros kokybės indikatoriai“, „Sveikatos vertinimas“.

Senjorai studijas Klaipėdos universitete pradeda šventiškai. Studentų iniciatyva, 2012 m. vasario 14 d. Klaipėdos universiteto „Aula Magnum“ auditorijų komplekse („Studlendas“) vyko senjorų kūrybos – gaminių iš popieriaus, dekoratyvinių batelių, boružėlių ir skrybėlaičių, – paroda. Keli senjorai norėjo pasidalinti su savo grupės draugais savo laisvalaikių užsiėmimais, paskatinti ir kitus dalintis patirtimi, kaip leidžia laisvalaikį, kokių turi hobių.

Antro kurso studentų taip pat laukė įdomios, turiningos ir naudingos paskaitos apie sveikatą ir ligas, poetikos terapiją, teismų praktikos pacientų bylose apžvalgą, paliatyviąją pagalbą Lietuvoje, sveikatos priežiūros kokybę, vėžio profilaktiką.

Paskaitas skaitė Lietuvos sveikatos mokslų ir sveikatinimo srities specialistai: prof. dr. Artūras Razbadauskas, prof. habil. dr. Algimantas Kirkutis, doc. dr. Natalja Istomina, doc. dr. Jūratė Sučylaitė, advokatė Indrė Butvilė, psichologas Kazimieras Daugėla ir kt.

Senjorai, studijavę Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Trečiojo amžiaus universitete, 2012 m. baigė studijas – po poros metų neformalaus ugdymo studijų jiems įteikti diplomai. Mokslo metų pabaigą minėjo bemaž 620 brandaus amžiaus studentų.

Studentų nuomone, jie nė patys nepajuto, kaip prabėgo tie dveji metai – į visas paskaitas eidavo su dideliu noru ir užsidegimu, kelis sąsiuvinius prisirašė informacijos, kuri bus naudinga ateityje.

Senjorai į paskaitas Klaipėdos universitete rinkosi kas porą savaičių. Studentai turėjo galimybę išklausti paskaitų apie labiausiai paplitusias ligas ir veiksmingus kovos su jomis būdus. Buvo pristatytos alternatyvios gydymo priemonės, pacientų teisės aspektai, sveikos gyvensenos principai, netradiciniai gydymo būdai, tokie kaip poezijos ar delfinų terapija. Kadangi 2012-ieji Pasaulio Sveikatos organizacijos yra paskelbti sveiko senėjimo metais, daug dėmesio skirta sveiko senėjimo temoms. Paskaitas skaitė ne tik Klaipėdos universiteto dėstytojai, bet ir svečiai iš kitų miestų, sulaukta pranešėjų ir iš užsienio.

2012/2013 mokslo metais pirmame kurse studijavo 40 senjorų, antrame – apie 200 studentų.

Sveikatos mokslų Trečio amžiaus universitetas savo veikla prisideda prie vyresniosios kartos socialinės integracijos į visuomenę ir šioje veikloje mato dideles potencines plėtros galimybes siekiant įgyvendinti „trečiojo amžiaus“ žmonių lūkesčius. Atlikus poreikių analizę, išstudijavus klausytojų interesus yra didelė tikimybė, kad tarp vyresnio amžiaus žmonių būtų populiarūs ir kitokio profilio fakultetai.

Daugiau informacijos: https://www.ku.lt/svmf/sveikatos-mokslu-fakultetas/treciojo-amziaus-universitetas/

Taip pat skaitykite: