Pelenų diena

Kovo 6-oji – Pelenų diena. Tai – atgailos, pasninkavimo ir maldos diena. Nuo senų laikų ji laikoma pirmąja pavasario diena. Būtent tada prasideda priešvelykinis pasninkas – gavėnia. 40 dienų pasninkas trunka nuo Pelenų dienos iki Šv. Velykų, primenantis Kristaus pasninką tyruose ir skirtas dvasiškai pasirengti Šv. Velykoms. Šią dieną bažnyčiose ir šiais laikais šventinami pelenai, gauti sudeginus praėjusių metų verbas. Pelenai barstomi žmonėms ant galvų primenant krikščionišką tiesą: „iš dulkės gimei, dulke ir pavirsi”. Atlikdami šį ritualą, krikščionys pripažįsta savo norą atsiversti ir pabandyti gyventi 40 dienų kitaip, nei yra įpratę – daugiau laiko skirti savo dvasiniam gyvenimui, padėti kitiems. Pelenų paprastai tikintieji parsinešdavo ir namo namiškiams ant galvų pabarstyti.

Septynias savaites prityla muzika, dainos ir šokiai, nekeliamos vestuvės, trečiadieniais ir penktadieniais pasninkaujama. Nuo šios dienos prasideda gavėnios periodas, trunkantis iki pat Šv. Velykų. Sakoma, kad šiuo periodu negalima valgyti mėsos, o tik tai, kas „nuo Užgavėnių tarp dantų liko”. Liturginiame bažnyčios kalendoriuje likę tik kelios dienos, kai Bažnyčia ragina pasninkauti, taigi tomis dienomis siūloma kartą per dieną sočiai pavalgyti, kitus kartus – užkąsti. Sutaupytas maistas atiduodamas vargšams arba stokojantiems.

Tradiciškai Pelenų dienos rytą patariama gerai išsimiegoti – keltis ne anksčiau, kaip su šviesa, kad nereikėtų lempos degti. Visi, po Užgavėnių kiek ilgiau pamiegoję, atsikėlę prausdavosi veidą, kad po vakarykščių vaišių nuplautų visus riebalus nuo lūpų ir rankų. Po to verta gerai išsivalyti namus: išplauti indus, langus. Žmonės stebėjo, koks oras: jei lyja ir pusto, pranašavo tais metais bulvių neturėsią, jos supūsiančios. Pelenų dieną nepriimta vaikščioti į svečius.

Šią dieną krikščionims siūloma pažvelgti į savo gyvenimą, dar kartą savęs paklausti, kaip galima būtų keisti savo gyvenimą ar įpročius. Laikas prieš Velykas gali padėti žmogui labiau priartėti prie Kristaus ir jo mokymo.

Ligita ŠOLIŪNIENĖ

Taip pat skaitykite: